Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

  1. Walne Zebranie Stowarzyszenia
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Skład Zarządu:

  1. Danuta Stachula – prezes
  2. Cecylia Leśniak – w-ce prezes
  3. Mariusz Karkusiewicz – skarbnik
  4. Jacek Ciołek – członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Anna Trancygier – przewodnicząca
  2. Marzena Sidorowska – członek
  3. Halina Błachnio – członek