Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłością”

Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłością” działa od 2010 r. Członkami jego są rodzice uczniów, mieszkańcy z terenu gminy oraz pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych, wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Inicjowanie działalności propagującej postawy: proekologiczne, prozdrowotne, wychowanie
  w trzeźwości.
 3. Popularyzowanie wiedzy historycznej, literatury, sztuki i najnowszych zdobyczy naukowych
  i technicznych.
 4. Gromadzenie środków materiałowych i finansowych na rzecz realizacji celów określonych
  w ust. 1,2,3.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.

 

Realizując zakładane cele Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłością” podejmuje wiele działań:

 • Uczestniczyliśmy w organizacji obchodów 40-lecia istnienia Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej (2011r.)
 • Byliśmy fundatorem nagród w konkursach, np.”Jedzenie w terenie” – impreza organizowana dla uczniów powiatu kraśnickiego.
 • Wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gościeradowa organizujemy wystawy fotograficzne i spotkania z ludźmi kultury.
 • Współpracujemy z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie – współorganizacja Wieczoru z Rzecznikiem (2014r.) oraz Klubem Seniora – wspólne gotowanie z ramach udziału uczniów w konkursie kulinarnym pt.”Smaki Lubelszczyzny” (2015r.)
 • Pozyskujemy środki finansowe na organizację dla uczniów wyjazdów edukacyjno – integracyjnych. We wrześniu 2015r., dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Gminy Gościeradów, zorganizowaliśmy dwudniowy wyjazd dla uczniów gimnazjum na Zieloną Szkołę w Góry Świętokrzyskie – Azymut na Żeromskiego.

 

W czerwcu 2015r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, co daje możliwość podejmowania wielu przedsięwzięć.

Dużym wsparciem dla realizacji celów Stowarzyszenia będzie przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych –

               KRS: 0000357831  Stowarzyszenie „Szkoła Przyszłością”.

Z góry dziękujemy!

Zachęcamy wszystkich do współpracy i do poszerzenia grona członków Stowarzyszenia.

 Zarząd

Stowarzyszenia „Szkoła Przyszłością”