Typy szkół

I. GIMNAZJUM

II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

III. TECHNIKUM w zawodzie:

IV. BRANŻOWA  SZKOŁA I STOPNIA

Oddział wielozawodowy

  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz,
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik-operator  pojazdów  i maszyn rolniczych

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH:

I. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE.

II. SZKOŁA POLICEALNA w zawodzie: