KKZ ROL.04 GRUPA 2

HARMONOGRAM  ZJAZDÓW KURS KKZ-ROL.04  /ODDZIAŁ 2KKZ-R /rok szk.2020/2021

 

Zjazd I
Sobota 26.09 Niedziela 27.09
8:00 -11:45       Obsługa śr. technicznych

12:00 – 15:45   Podstawy rolnictwa

8:00 -11:45      Podstawy rolnictwa

12:00 – 14:15  Obsługa śr.  technicznych/2 godz./

Zjazd II
Sobota 17.10 Niedziela 18.10
8:00 -11:45     Obsługa śr. technicznych- P

12:00 – 15:45 Podstawy rolnictwa

8:00 -11:45         Organizacja zbytu

12:00 – 15:45     Prow.prod.zwierzęcej

Zjazd III
Sobota21.11 Niedziela 22.11
8:00 -11:45        Język obcy zawodowy

12:00 – 15:45    Podstawy rolnictwa

8:00 -11:45      Język obcy zawodowy

12:00 – 15:45  Organizacja zbytu

Zjazd IV
Sobota 12.12 Niedziela 13.12
8:00 -11:45     Organizacja zbytu

12:00 – 15:45 Prow.prod.zwierzęcej

 

8:00 -11:45     Prow.prod.zwierzęcej

12:00-15:45    Dobieranie metod i  srodków ochrony  roślin

Zjazd V
Sobota 23.01 Niedziela 24.01
8:00 -11:45     Dobieranie metod i środków   ochrony  roślin

12:00 – 15:45  Prowadz.prod.zwierzęcej-P

8:00 -11:45      Dobieranie metod i środków ochrony  roślin

12:00 – 15:45  Prowadz.prod.zwierzęcej-P

Zjazd VI
Sobota 13.02 Niedziela 14.02
8:00 -11:45       Obsługa  śr. technicznych-P

12:00 – 15:45   Prow.prod.roślinnej

 

8 :00 -11:45       Język obcy  zawodowy

12:00–15:00      Dobieranie metod i środków ochrony

roślin /4 /

Zjazd VII
Sobota 6.03 Niedziela 7.03
8:00 -11:45          Prow. prod.roślinnej

12:00 – 15:45      Prow.prod.roślinnej-P

8:00 -11:45           Prowadzenie prod.roślinnej

12:00 – 15:45       Obsługa  śr. technicznych-P

Zjazd VIII
Sobota 10.04 Niedziela 11.04
8:00 -11:45        Prow.prod.roślinnej-P

12:00 – 15:45    Prow.prod.zwierzęcej- P

8:00 -11:45          Obsługa  śr. technicznych-P

12:00 – 15:45      Prow.prod.zwierzęcej- P

Zjazd IX
Sobota 24.04 Niedziela 25.04
8:00 -11:45       Prow.prod.roślinnej-P

12:00 – 15:00     Język obcy – 4 godz

8:00 -11:45       Prow.prod.zwierzęcej -P

12:00 – 15:45     Obsługa śr. technicznych-P

Zjazd X
Sobota 8.05 Niedziela 9.05
8:00 -11:45        Prow.prod.roślinnej-P

12:00 – 15:45      Prow.prod.zwierzęcej- P

8:00 -11:45     Prow.prod.zwierzęcej- P

12:00 – 15:45   Obsługa śr. technicznych- P

Zjazd XI
Sobota 22.05 Niedziela 23.05
8:00 -11:45      Prow.prod.roślinnej-P

12:00 – 15:45     Podstawy rolnictwa

8:00 -11:45    Prow.prod.roślinnej-P

12:00 – 15:45   Prow.prod.zwierzęcej- P

Zjazd XII
Pątek 5.06 Sobota 6.06   Niedziela 7.06
15.00-19.30

Prow.prod.roślinnej- P

 

 

8:00-11:45 –

Prow.prod.zwirzęcej- P

12:00–15:45

Prow.prod.roślinnej-P

8:00 -11:45       Prow.prod.roślinnej-P

12:00 – 15:45   Prow.prod.zwirzęcej- P

 

 

Zjazd XIII
Sobota 19.06 Niedziela 20.06 Poniedziałek 21.06
8:00-11:45 Obsługa śr. tech.-P

12:00-15:45 Prow.prod.zwierzęcej- P

8:00-11:45 Obsługa śr. tech.- P                      Tech.- P

12:00-15:45  Prow.prod.roślinnej-P

15:15-19:05 Prow.prod.rośl.-P