Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Niedziela 14.03.2021r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Zagadnienia:

  1. Sposoby uprawy różnych gleb.
  2. Zasady układania zmianowań.
  3. Technologia uprawy roślin zbożowych.
  4. Technologia uprawy roślin okopowych.

Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 1,2 wyd. WSiP

https://www.okiemrolnika.pl –Poznaj zasady właściwego zmianowania- Portal Rolniczy….

https://www.kpodr.pl –Nowoczesne technologie uprawy zbóż.

https://www.zsckrjablon.pl –Moduł V Rośliny okopowe.

 

Niedziela 14.03.2021r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Rośliny i ich siedlisko życia.

Zagadnienia:

  1. Gleby występujące w Polsce.
  2. Gatunki roślin uprawnych na użytkach rolnych.
  3. Chwasty roślin uprawnych.
  4. Dobór roślin do uprawy.
  5. Podstawy zmianowania.

Materiał: podręcznik ,, Produkcja roślinna’’ Część I, wyd. REA

https:www.iis.uz.zgora.pl  –kompleksy przydatności rolniczej gleb

https://www.epodrecznik.pl – Rozmieszczenie upraw na terenie Polski

https://www.zsae-karolewo.pl –Profesjonalny atlas chwastów

https://www.target.com.pl –Rodzaje gleby a wymagania roślin.