Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

sobota 13.03.2021 r.

Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie praktyczne

Temat: Organizacja usług noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym – c.d.

Zagadnienia:

  1. Baza noclegowa w Polsce
  2. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej – Podstawowe pojęcia, prawo, zasady kategoryzacji.
  3. Wymagania co do wyposażenia bazy noclegowej.
  4. Adaptacja gospodarstw wiejskich dla potrzeb noclegowych – ogólny zarys.
  5. Obliczanie kosztu noclegu.
  6. Dokumentacja wynajmu pokoi gościnnych.

Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str. 165 – 223

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaje_obiekt%C3%B3w_hotelarskich

Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Temat: Projekt adaptacji gospodarstwa rolnego do celów prowadzenia działalności agroturystycznej.

Zakładanie gospodarstwa agro-ekoturystycznego