KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 06.03.2021r. –grupa 2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej – teoria.

Temat: Zasady układania zmianowań lub płodozmianów.

Zagadnienia:

 1. Dobór gatunków i struktura zasiewów w zmianowaniu lub w płodozmianie.
 2. Typy zmianowań i płodozmianów.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP

https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań

https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmian

Temat: Odżywianie i nawożenie roślin.

Zagadnienia:

 1. Zawartość składników pokarmowych w roślinach.
 2. Potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin.
 3. Zasady ustalania dawek nawozów.
 4. Sposoby nawadniania roślin.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I, wydawnictwo REA, rozdział II – Zabiegi agrotechniczne;

https://www.blog.rolnikon.pl – Potrzeby pokarmowe a potrzeby nawozowe

https://www.zsckjablon.pl- Potrzeby pokarmowe i  nawozowe/Produkcja roślinna…../

Sobota 06.03.2021r. – grupa 2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka.

Temat: Glebowe czynniki środowiska.

Zagadnienia:

 1. Budowa i właściwości gleby.
 2. Właściwości i funkcje gleby.
 3. Kwasowość i odczyn gleby.
 4. Degradacja gleb.
 5. Wartość rolnicza gleb.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo Hortpress

rozdział III – Glebowe czynniki środowiska

https://www.wodr.poznan.pl –Struktura gleby- znaczenie dla upraw

https://www.target.com.pl –Rodzaje gleby a wymagania roślin

https://www.kalendarzrolnikow.pl – Jak ocenić wartość ziemi uprawnej?- Klasy bonitacyjne gleb

https://www.sodr.pl – Degradacja gleb

Temat: Klimatyczne czynniki środowiska.

Zagadnienia:

 1. Wpływ usłonecznienia i promieniowania słonecznego na rośliny uprawne.
 2. Wpływ temperatury powietrza i gleby na rośliny uprawne.
 3. Opady atmosferyczne a rośliny uprawne.
 4. Pokrywa śnieżna a rośliny uprawne.
 5. Wilgotność powietrza i gleby a rośliny uprawne.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo Hortpress rozdział II – Klimatyczne czynniki środowiska

https://www.zs1.katowice.pl –Charakteryzowanie czynników klimatycznych i ….-zs1.katowice.pl

Niedziela 07.03.2021r. – grupa  2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej – teoria.

Temat: Materiał siewny.

Zagadnienia:

 1. Charakterystyka materiału siewnego.
 2. Podstawowe zasady produkcji materiału siewnego.
 3. Uszlachetnianie materiału siewnego.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Rolnictwo” część V, wydawnictwo HORTPRESS, rozdział II- Hodowla roślin i nasiennictwo

AR#67 Jak powstaje kwalifikowany materiał siewny zbóż? Film YouTube

Temat: Uprawa roli.

Zagadnienia:

 1. Cel i zadania uprawy roli.
 2. Zabiegi uprawowe odwracające.
 3. Zabiegi spulchniające i wyrównujące rolę.
 4. Zabiegi ugniatające i kruszące rolę.
 5. Zespoły uprawek.

Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Rolnictwo” część I, wydawnictwo HORTPRESS, rozdział V- Uprawa roli

https://www.cdr.gov.pl – 2016- Współczesne –Sposoby- i system – uprawy-roli –w …-Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Niedziela 07.03.2021r. – grupa  1

Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Temat: Wpływ środków ochrony roślin na środowisko.

Zagadnienia:

 1. Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne.
 2. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian.
 3. Efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody.
 4. Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu.
 5. Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin.

Temat: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

Zagadnienia:

 1. Zagrożenia dla człowieka podczas obrotu środkami ochrony roślin.
 2. Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu.
 3. Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia.
 4. Zasady prawidłowego przechowywania, pakowania i transportu środków ochrony roślin.

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

Podręcznik ,,Rolnictwo” część V  , wydawnictwo HORTPRESS, rozdział IV- Ochrona roślin uprawnych

https://www.agrofagi.com.pl  –Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin….

https://www.krus.gov.pl –Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin –KRUS

https://www.prawo.pl –BHP przy stosowaniu środków…