Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Sobota 28.02.2021 r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Koszty i opłacalność produkcji rolniczej.

Zagadnienia:

  1. Klasyfikacja kosztów w rolnictwie.
  2. Nakłady, koszty i wydatki.
  3. Podział kosztów.
  4. Kategorie dochodu w gospodarstwie rolniczym.
  5. Rachunek opłacalności działalności bieżącej.

Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA,

http://www.kalendarzrolnikow.pl- Koszty produkcji w gospodarstwach rolnych

https://www.modr.pl –Podstawowe kategorie ekonomiczne w gospodarstwie rolnym

https://www.wodr.poznan.pl –Kalkulacje

https://www.adam.was.users.sggw.pl –Kategorie produkcji w gospodarstwie indywidualnym

Niedziela 28.02.2021r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Siedlisko życia roślin.

Zagadnienia:

  1. Charakterystyka i właściwości gleb.
  2. Gatunki roślin uprawnych, rodzaje nasion oraz gatunki chwastów na użytkach rolnych.

Materiał: podręcznik ,, Produkcja roślinna’’ Część I, wyd. REA

http://www.iis.uz.zgora.pl  –kompleksy przydatności rolniczej gleb

https://www.epodrecznik.pl – Rozmieszczenie upraw na terenie Polski

https://www.zsae-karolewo.pl –Profesjonalny atlas chwastów