Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.02.2021 r.

Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego.

materiały do edukacji:

Materiał edukacyjny:

„Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164

https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan

Przedmiot:Podstawy turystyki na obszarach wiejskich

Temat: Produkty turystyczne na obszarach wiejskich.

Materiał edukacyjny:

„Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.131-134, 272-277

http://www.netword3.com/artykul/atrakcje-w-turystyce-wiejskiej/

Zintegrowane produkty turystyki wiejskiej w kontekście rozwoju obszarów wiejskich