Materiały dla KKZ – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 13.02.2021r. –grupa 1

Przedmiot: Podstawy rolnictwa

Temat: Nawożenie roślin uprawnych.

Zagadnienia:

 1. Nawozy naturalne.
 2. Nawozy organiczne.
 3. Nawozy mineralne.
 4. Obliczanie poszczególnych składników w nawozach.
 5. Rola nawożenia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie roślin.

Literatura:

Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA,

rozdział II –Odżywianie i nawożenie roślin.

https://www.byczkowscy.pl –Rodzaje nawozów;

https://www.bialchem.pl –Nawozy mineralne, ich podział i zastosowanie;

https://www.cdr.gov.pl –Precyzyjne nawożenie roślin uprawnych;

https://www.poradnikogrodniczy.pl –Nawozy organiczne – rodzaje, zastosowanie.

Sobota 13.02.2021r. – grupa 2

Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- teoria.

Temat: Dobór roślin do warunków klimatyczno – glebowych i ekonomicznych danego rejonu.

Zagadnienia:

 1. Gleba i jej struktura.
 2. Wymagania glebowe oraz klimatyczne do uprawy roślin.
 3. Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na plonowanie roślin.
 4. Kierunki produkcji roślinnej w zależności od popytu na rynku regionalnym.

Literatura:

Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA,

rozdział I –Siedlisko życia roślin.

https://www.wodr.poznan.pl –Struktura gleby- znaczenie dla upraw.

https://www.ekologia.pl –Struktura gleby. Definicja pojęcia.

https://www.target.com.pl –Rodzaje gleby a wymagania roślin.

 

 

Niedziela 14.02.2021r. – grupa  2

Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Temat: Wpływ środków ochrony roślin na środowisko.

Zagadnienia:

 1. Oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne.
 2. Zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin i sposoby ograniczania tych zmian.
 3. Efektywne techniki stosowania środków ochrony roślin zapobiegające skażeniu wody.
 4. Postępowanie ze środkami ochrony roślin i opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin oraz pozostałościami cieczy użytkowej po zabiegu.
 5. Postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu wykonanym przy użyciu środków ochrony roślin.

Temat: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin.

Zagadnienia:

 1. Zagrożenia dla człowieka podczas obrotu środkami ochrony roślin.
 2. Drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu.
 3. Środki ochrony indywidualnej i zasady ich użycia.
 4. Zasady prawidłowego przechowywania, pakowania i transportu środków ochrony roślin.

 

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

Podręcznik ,,Rolnictwo” część V  , wydawnictwo HORTPRESS, rozdział IV- Ochrona roślin uprawnych

https://www.agrofagi.com.pl  –Poradnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin….

https://www.krus.gov.pl –Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin –KRUS

https://www.prawo.pl –BHP przy stosowaniu środków…