Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10 – c.d.

Niedziela  31.01.2021r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Obliczanie opłacalności produkcji rolniczej.

Zagadnienia:

  1. Wynik finansowy w produkcji rolniczej.
  2. Kalkulacje rolnicze.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne.

Zagadnienia:

  1. Systematyka dyscyplin naukowych.
  2. Pojęcia związane z gospodarką narodową.
  3. Dochód narodowy, Produkt Krajowy Brutto, Produkt Krajowy Netto.
  4. Rolnictwo w gospodarce narodowej.
  5. Podstawy teoretyczne agrobiznesu.
  6. Instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa w Polsce.

Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. WSiP,

http://www.agrofakt.pl –Instytucje rolnicze służą pomocą-AgroFakt.pl

http://www.agro.icm.edu.pl – Znaczenie rolnictwa w gospodarce narodowej w Polsce

http://www.igipz.pan.pl –Znaczenie rolnictwa w gospodarce Polski

http://www.gov.pl – rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce -2019