Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

30.01.2021 r. (sobota)

Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie praktyczne

Temat: Organizacja usług noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym.

Zagadnienia:

  1. Baza noclegowa w Polsce
  2. Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej – Podstawowe pojęcia, prawo, zasady kategoryzacji.
  3. Wymagania co do wyposażenia bazy noclegowej.
  4. Adaptacja gospodarstw wiejskich dla potrzeb noclegowych – ogólny zarys.
  5. Obliczanie kosztu noclegu.
  6. Dokumentacja wynajmu pokoi gościnnych.

Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str. 165 – 223

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzaje_obiekt%C3%B3w_hotelarskich

Przedmiot: Podstawy turystyki na obszarach wiejskich – kształcenie teoretyczne

Temat:Charakterystyka rynku turystycznego.

Zagadnienia:

  1. Potrzeby zaspokajane przez turystykę
  2. Motywy wyjazdów turystycznych
  3. Walory krajoznawcze różnych regionów Polski

 

Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str. 35-42, 50 – 86

https://mfiles.pl/pl/index.php/Rynek_us%C5%82ug_turystycznych