Materiały dla KKZ – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 23.01. 2021 r. – grupa 1 i 2

Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Temat: Charakterystyka środków ochrony roślin.

Zagadnienia:

  1. Skład środków ochrony roślin.
  2. Formy użytkowe środków ochrony roślin.
  3. Okres karencji i okres prewencji.
  4. Podział środków ochrony roślin
  5. Czynniki warunkujące skuteczność działania środków ochrony roślin.

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

Podręcznik ,,Rolnictwo” część V  , wydawnictwo HORTPRESS, rozdział IV- Ochrona roślin uprawnych

http://www.agrobiznes.money.pl –Podstawowe grupy środków ochrony roślin.

http://www.psor.pl –środki –ochrony –roślin.

Niedziela 24.01.2021r. – grupa 1 i 2

Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Temat: Integrowana ochrona roślin.

Zagadnienia:

  1. Działanie organizmów szkodliwych i sposoby ich zwalczania.
  2. Charakterystyka metod ochrony roślin.
  3. Podstawowe wymagania integrowanej ochrony roślin, integrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego.
  4. Sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej.
  5. Przygotowanie opryskiwacza do pracy.

 

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

Podręcznik ,,Rolnictwo” część V  , wydawnictwo HORTPRESS, rozdział IV- Ochrona roślin uprawnych

http://www.kalendarzroknikow.pl –Przygotowanie opryskiwacza.

http://www.tygodnikrolniczy.pl Jak przygotować opryskiwacz do pracy?- 5 niezbędnych etapów.

http://www.cdr.gov.pl –Integrowana ochrona roślin w zarysie.

http://www.kpodr.pl –Metody i środki stosowane w ekologicznym systemie produkcji.