Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Zjazd IV

Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne

Temat: Zasady obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Materiał do samokształcenia:

https://pftw.pl/dla_kwaterodawcow/poradnik_kwaterodawcy/zasady_prowadzenia_dzialalnosci_turystycznej_na_wsi

Przedmiot: Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej

Temat: Kategoryzacja bazy noclegowej.

Materiały do samokształcenia:

aktualne rozporządzenie:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002166/O/D20172166.pdf

Kategoryzacja obiektów hotelarskich

https://www.nocowanie.pl/kategoryzacja-obiektow-noclegowych–co-warto-wiedziec.html

(uwaga: w artykule podane jest nieaktualne rozporządzenie)