KKZ IV Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 12.12.2020 r. –grupa 1

Przedmiot: Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

Temat: Segmenty konsumentów produktów rolnych.

Zagadnienia:

 1. Segmentacja rynku- wzorce i procedury.
 2. Segmentacja rynku w oparciu na konsumentach.
 3. Możliwości i warunki sprzedaży na rynkach hurtowych.

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

Podręcznik -,,Ekonomika w rolnictwie ” część I, wyd. REA, ROZDZIAŁ 4.

https://www.poradnikprzedsiebiorcy.pl  –Segmentacja rynku- na czym polega..

https://www.cytaty.mifiles.pl  -Zorganizowane rynki towarowe

KKZ IV Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 12.12.2020 r. –grupa 2

Przedmiot: Organizacja zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

Temat: Przebieg procesu dystrybucji.

Zagadnienia:

1.Rodzaje kanałów dystrybucji dla produktów.

 1. Dobieranie kanału dystrybucji dla produktów z gospodarstwa.

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

https://www.logistyka.net.pl Planowanie dystrybucji- wprowadzenie – logistyka.net

https://www.logistyka.net.pl Zarządzanie procesami dystrybucji w przedsiębiorstwie, cz.1

Podręcznik -,,Ekonomika w rolnictwie ” część 2, wyd. REA, ROZDZIAŁ 1.

 

Niedziela 13.12. 2020 r. – grupa 1 i 2

Przedmiot: Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin.

Temat: Przepisy prawa dotyczące środków ochrony roślin.

Zagadnienia:

 1. Wymagania w zakresie obrotu środkami ochrony roślin.
 2. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu środkami ochrony roślin.
 3. Zakres działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 4. Zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska wynikające ze stosowania podrobionych środków ochrony roślin.
 5. Metody rozpoznawania podrobionych środków ochrony roślin.
 6. Postępowanie ze środkami przeterminowanymi i niepełnowartościowymi.
 7. Wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
 8. Sposoby postępowania w przypadku reklamacji środków ochrony roślin.

Materiały pomocnicze do samokształcenia:

https://www.isap.sejm.gov.pl  Ustawa z dnia 8marca 2013 r. o środkach ochrony roślin /Dz.U. z 2020r. poz.2097/

https://www.piorin.gov.pl Wymagania dla stosujących ś.o.r.

https://www.piorin.gov.pl Środki ochrony roślin / Rozporządzenia krajowe

https://www.gov.pl  Przepisy dotyczące ochrony roślin- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://www.ior.poznan.pl kodeks dobrej praktyki ochrony roślin- Instytut Ochrony roślin