III zjazd KKZ HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego – materiały edukacyjne c.d.

Sobota 05.12.2020 r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa.

Zagadnienia:

  1. Formy współpracy gospodarstwa rolnego z:

a/ Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

b/ Agencją Rynku Rolnego,

c/ ośrodkami doradztwa rolniczego,

d/ stowarzyszeniami branżowymi  i  innymi instytucjami działającymi na rzecz

rolnictwa.

Materiał:

podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA,

http://www.agrofakt.pl– Instytucje rolnicze służą  pomocą.

Niedziela 06.12.2020r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Obliczanie przychodów i kosztów produkcji rolniczej.

Zagadnienia:

1.Obliczanie przychodów uzyskanych ze sprzedaży produktów rolniczych na podstawie

dokumentów finansowych.

  1. Obliczanie kosztów poniesionych na produkcję rolniczą na podstawie dokumentów

finansowych.

Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA,

Niedziela 06.12.2020r.

Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym.

Temat: Struktura produkcyjna gospodarstwa rolnego.

Zagadnienia:

1.Rolnictwo w gospodarce narodowej.

2.Specyficzne cechy produkcji rolniczej.

  1. Funkcje rolnictwa.
  2. Czynniki produkcji w rolnictwie ( ziemia, praca, kapitał, przedsiębiorczość)

Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA

http://stat.gov.pl Rolnictwo 2019 r.

http://www.balewski.pl Zadania i funkcje rolnictwa w warunkach polskiej gospodarki rynkowej XXI wieku.