Nauczanie zdalne w ZS w Wólce Gościeradowskiej

UWAGA !!!

Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i przejście na nauczanie zdalne, wszyscy uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowski mają obowiązek realizacji nauki poprzez naukę zdalną.

Warunkiem koniecznym nawiązania współpracy jest ustanowienie kontaktu pomiędzy uczniami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów. W tym celu prosimy wszystkich uczniów wysłanie ze swojej skrzynki e-mail wiadomości na adres: zswolkagosc@gmail.com (można założyć specjalne konto do tego celu, zaleca się konto na gmailu (jednakże nie jest to warunek konieczny) ze względu na znaczną ilość narzędzi wspomagających)  wiadomości o temacie Kontakt i treści w której będzie klasa oraz imię i nazwisko ucznia. Dane te zostaną przekazane nauczycielom przedmiotów.

Uczniowie który już przekazali kontakt niektórym nauczycielom również proszeni są o przesłanie powyższej wiadomości.

Po nawiązaniu kontaktu nauczyciele przedmiotów indywidualnie ustalą formę i sposób realizacji nauczania zdalnego.

Prosimy niezwłoczne wykonanie powyższych czynności!!!

UWAGA: Nauczanie zdalne nie jest opcją tylko obowiązkiem, uczeń, który w nim nie uczestniczy, będzie traktowany jak uczeń, który nie uczęszcza na zajęcia.

Uwaga: Przesłanie wiadomości na w/w adres jest równoznaczne ze zgodą na udostępnianie danych osobowych tj. imienia i nazwiska, klasy oraz adresu mailowego pracownikom szkoły w celu przeprowadzenia nauki zdalnej.