Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 29.05.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Prace związane z pielęgnacją ogrodu warzywnego. Zagadnienia: Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie warzywnym. Projektowanie ogrodu warzywnego. Materiały: https://ogrodnik-amator.pl –Zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie. https://www.gorlice.info.pl –Jak przygotować ogród na wiosnę? https://www.gardenrangres.pl –Główne zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie w różnych porach roku. Niedziela 30.05.2021r. Temat: Prace związane z […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 16.05.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Technologia uprawy roślin w gospodarstwie. Zagadnienia: Technologia uprawy roślin przemysłowych. Technologia uprawy roślin paszowych. Zasady ekologicznej produkcji roślinnej. Zasady wzajemnej zgodności w produkcji roślinnej. Zasady bhp podczas produkcji roślinnej. Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 2 wyd. WSiP https://www.aramir.gov.pl – Zasady Wzajemnej Zgodności […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 15.05.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat: Projekt adaptacji gospodarstwa rolnego do celów prowadzenia działalności agroturystycznej. materiały edukacyjne: http://odr.pl/wp-content/uploads/2016/08/2015_agrotu.pdf Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie teoretyczne Temat: Organizacja usług żywieniowych w gospodarstwie agroturystycznym. c.d. Temat: Usługi rekreacyjne i dodatkowe w gospodarstwie agroturystycznym. https://www.dodr.pl/III/4/2/3/3/23.pdf http://www.lgdliwocz.pl/images/zalaczniki/gospodarstwo_agroturystyczne/prezentacja%20AGROTURYSTYKA_cz1.pdf Gospodarstwo agroturystyczne jako […]

Materiały dla KKZ Prowadzenie Produkcji Rolniczej

Sobota 08.05.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Planowanie nawożenia mineralnego. Zagadnienia: Rozpoznawanie zaburzeń wzrostu i rozwoju roślin wynikających z niedoboru składników mineralnych. Ustalanie zasobności mineralnej gleb. Planowanie nawożenia mineralnego z uwzględnieniem plonu i zasobności gleb.   Materiały edukacyjne: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA https://www.muratordom.pl –Objawy niedoboru składników mineralnych […]