Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Ważne informacje istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.)

Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego w 2021, mogą odbierać w sekretariacie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej, loginy i hasła do serwisu ZIU, w którym będą mogli w lipcu sprawdzić wyniki egzaminów.   Wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem .   Zdający […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 24.04.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Zmianowanie roślin uprawnych. Zagadnienia: Dobór stanowiska do wymagań roślin. Układanie zmianowania uwzględnieniem warunków przyrodniczych                            i agrotechnicznych. Materiał edukacyjny: Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmianu https://www.okiemrolniks.pl Poznaj zasady właściwego zmianowania     […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 10.04.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na plonowanie roślin. Zagadnienia: Wpływ czynników biotycznych na plonowanie roślin uprawnych. Wpływ działalności człowieka na plonowanie roślin. Kompleksowy wpływ siedliska na rośliny uprawne. Dobór kierunku produkcji roślinnej w zależności od popytu na rynku regionalnym. Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji […]