Archives by date

You are browsing the site archives by date.

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.03.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego. materiały do edukacji: Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164 https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/ https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan Niedziela 28.03.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat:Wstępny harmonogram adaptacji gospodarstwa rolnego do […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Niedziela 14.03.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Zagadnienia: Sposoby uprawy różnych gleb. Zasady układania zmianowań. Technologia uprawy roślin zbożowych. Technologia uprawy roślin okopowych. Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 1,2 wyd. WSiP https://www.okiemrolnika.pl –Poznaj zasady właściwego zmianowania- Portal Rolniczy…. https://www.kpodr.pl –Nowoczesne technologie uprawy zbóż. […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

sobota 13.03.2021 r. Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie praktyczne Temat: Organizacja usług noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym – c.d. Zagadnienia: Baza noclegowa w Polsce Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej – Podstawowe pojęcia, prawo, zasady kategoryzacji. Wymagania co do wyposażenia bazy noclegowej. Adaptacja gospodarstw wiejskich dla potrzeb noclegowych – ogólny zarys. Obliczanie kosztu noclegu. Dokumentacja […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 06.03.2021r. –grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej – teoria. Temat: Zasady układania zmianowań lub płodozmianów. Zagadnienia: Dobór gatunków i struktura zasiewów w zmianowaniu lub w płodozmianie. Typy zmianowań i płodozmianów. Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmian Temat: Odżywianie i nawożenie roślin. […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 28.02.2021 r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Koszty i opłacalność produkcji rolniczej. Zagadnienia: Klasyfikacja kosztów w rolnictwie. Nakłady, koszty i wydatki. Podział kosztów. Kategorie dochodu w gospodarstwie rolniczym. Rachunek opłacalności działalności bieżącej. Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA, http://www.kalendarzrolnikow.pl- Koszty produkcji w gospodarstwach rolnych https://www.modr.pl –Podstawowe […]