Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 08.05.2020 r. Zagrożenia w środowisku pracy. Tematy: 1. Badania i pomiar czynników występujących w procesach pracy -c.d. Materiały do nauki takie jak wcześniej. 2. Ochrona indywidualna pracownika. https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P4180015671496742791029&html_tresc_root_id=300006580&html_tresc_id=300006591&html_klucz=300006222&html_klucz_spis= pip.gov.pl Zajęcia z dnia 09.05.2020 r. Ocena ryzyka zawodowego. Temat: Dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego. https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/6355,ocena-ryzyka-w-pieciu-krokach.html https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P640019441340266433694&html_tresc_root_id=28690&html_tresc_id=28722&html_klucz=28690&html_klucz_spis= Zarządzanie systemami bihp Temat: System pomocy medycznej […]

Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dn. 24.04.2020 r. Zagrożenia w środowisku pracy Temat: Badanie i pomiar czynników występujących w procesach pracy. www.ciop.pl Zajęcia z dn. 25.04.2020 r. Zarządzanie systemami bihp Temat: Ochrona przeciwpożarowa oraz sprzęt i środki gaśnicze. materiały szeroko dostępne w internecie Ocena ryzyka zawodowego: Temat: Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego. https://asystentbhp.pl/dziaania-wynikajace-z-oceny-ryzyka-zawodoweg-123 www.ciop.pl www.pip.gov.pl PRZYPOMINAM PODRĘCZNIKI: […]

Słuchacze BHP

Zajęcia z dnia 17.04.2020 r. Zarządzanie systemami bhip Temat: Auditowanie. kontrola funkcjonowania systemu zarządzania Zajęcia z dnia 18.04.2020 r. Zarządzanie systemami bhip Temat: Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze. odpowiedzialność w systemie zarządzania reagowanie na wypadki Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych Temat: Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób […]

Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dnia 04.04.2020 r. 1. Zagrożenia w środowisku pracy. Temat: Zagrożenia powstające przy eksploatacji urządzeń elektrycznych. materiał edukacyjny: zagrożeni_urządzenia_elektr 2. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych Temat: Choroby zawodowe. https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel=P4180015671496742791029&html_tresc_root_id=300006580&html_tresc_id=300006589&html_klucz=300006222&html_klucz_spis=  

Słuchacze SP BHP

Zajęcia z dn. 03.04.2020 r. Ocena ryzyka zawodowego Temat: Metody oceny ryzyka zawodowego – ćwiczenia. Poniżej arkusz egzaminacyjny z części praktycznej do wykonania w ramach ćwiczeń: z_13_2014_05_01 oraz link do materiałów edukacyjnych: https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/ocena-ryzyka-zawodowego/o-ocenie-ryzyka-zawodowego/6264,krotka-charakterystyka-wybranych-metod-oceny-ryzyka-z-przykladami-zastosowan-.html Katarzyna Dąbrowska

Słuchacze SP BHP

Zjazd 28 – 29.03.2020 r. 1. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy Temat: Działania korygujące i naprawcze. 2. Zagrożenia w środowisku pracy. Temat: Klasyfikacja zagrożeń. Temat: Zagrożenia mechaniczne. 3. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Temat:  Profilaktyka wypadkowa. Linki do wykorzystania do edukacji: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P16600139261348474174014&html_tresc_root_id=19958&html_tresc_id=19959&html_klucz=19958&html_klucz_spis= https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P16600139261348474174014&html_tresc_root_id=19958&html_tresc_id=19959&html_klucz=19958&html_klucz_spis= https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P12600148111342798606193&html_tresc_root_id=1363&html_tresc_id=1792&html_klucz=1356&html_klucz_spis=   Katarzyna Dąbrowska

Próbny egzamin maturalny

Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE 26.03.2020 Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują się do udostępnienia materiałów do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2015. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br. To kolejny element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia […]

KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej informuje, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID – 19 prowadzona będzie zdalna realizacja podstawy programowej w okresie od 25 marca do 10 […]