KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 24.04.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Zmianowanie roślin uprawnych. Zagadnienia: Dobór stanowiska do wymagań roślin. Układanie zmianowania uwzględnieniem warunków przyrodniczych                            i agrotechnicznych. Materiał edukacyjny: Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmianu https://www.okiemrolniks.pl Poznaj zasady właściwego zmianowania     […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 10.04.2021r. – grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej- praktyka. Temat: Wpływ czynników klimatycznych i glebowych na plonowanie roślin. Zagadnienia: Wpływ czynników biotycznych na plonowanie roślin uprawnych. Wpływ działalności człowieka na plonowanie roślin. Kompleksowy wpływ siedliska na rośliny uprawne. Dobór kierunku produkcji roślinnej w zależności od popytu na rynku regionalnym. Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.03.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego. materiały do edukacji: Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164 https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/ https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan Niedziela 28.03.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej – kształcenie praktyczne Temat:Wstępny harmonogram adaptacji gospodarstwa rolnego do […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Niedziela 14.03.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Organizacja produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym. Zagadnienia: Sposoby uprawy różnych gleb. Zasady układania zmianowań. Technologia uprawy roślin zbożowych. Technologia uprawy roślin okopowych. Materiał: podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część 1,2 wyd. WSiP https://www.okiemrolnika.pl –Poznaj zasady właściwego zmianowania- Portal Rolniczy…. https://www.kpodr.pl –Nowoczesne technologie uprawy zbóż. […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

sobota 13.03.2021 r. Przedmiot: Obsługa klienta w gospodarstwie agroturystycznym – kształcenie praktyczne Temat: Organizacja usług noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym – c.d. Zagadnienia: Baza noclegowa w Polsce Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej – Podstawowe pojęcia, prawo, zasady kategoryzacji. Wymagania co do wyposażenia bazy noclegowej. Adaptacja gospodarstw wiejskich dla potrzeb noclegowych – ogólny zarys. Obliczanie kosztu noclegu. Dokumentacja […]

KKZ VII Zjazd – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 06.03.2021r. –grupa 2 Przedmiot: Prowadzenie produkcji roślinnej – teoria. Temat: Zasady układania zmianowań lub płodozmianów. Zagadnienia: Dobór gatunków i struktura zasiewów w zmianowaniu lub w płodozmianie. Typy zmianowań i płodozmianów. Materiał edukacyjny: Podręcznik ,,Prowadzenie produkcji roślinnej” część I  , wydawnictwo WSiP https://www.zsckjablon.pl –Zasady układania zmianowań https://www.cdr.gov.pl –Zasady układania płodozmian Temat: Odżywianie i nawożenie roślin. […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Sobota 28.02.2021 r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Koszty i opłacalność produkcji rolniczej. Zagadnienia: Klasyfikacja kosztów w rolnictwie. Nakłady, koszty i wydatki. Podział kosztów. Kategorie dochodu w gospodarstwie rolniczym. Rachunek opłacalności działalności bieżącej. Materiał: podręcznik ,,Ekonomika w rolnictwie” część 1 wyd. REA, http://www.kalendarzrolnikow.pl- Koszty produkcji w gospodarstwach rolnych https://www.modr.pl –Podstawowe […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10

Sobota 27.02.2021 r. Przedmiot:Dostosowanie gospodarstwa rolnego do działalności agroturystycznej Temat:Biznesplan własnego gospodarstwa agroturystycznego. materiały do edukacji: Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. Żelazna, wyd. FORMAT – AB, str.153-164 https://droga-do.pl/jak-napisac-biznes-plan-krok-po-kroku/ https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-vademecum-poczatkujacego-przedsiebiorcy-czyli-jak-napisac-dobry-biznesplan Przedmiot:Podstawy turystyki na obszarach wiejskich Temat: Produkty turystyczne na obszarach wiejskich. Materiał edukacyjny: „Organizacja ruchu turystycznego na wsi” B. Mikuta, K. […]

Materiały dla KKZ – Prowadzenie produkcji rolniczej

Sobota 13.02.2021r. –grupa 1 Przedmiot: Podstawy rolnictwa Temat: Nawożenie roślin uprawnych. Zagadnienia: Nawozy naturalne. Nawozy organiczne. Nawozy mineralne. Obliczanie poszczególnych składników w nawozach. Rola nawożenia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie roślin. Literatura: Podręcznik ,,Produkcja roślinna” część I  , wydawnictwo REA, rozdział II –Odżywianie i nawożenie roślin. https://www.byczkowscy.pl –Rodzaje nawozów; https://www.bialchem.pl –Nawozy mineralne, ich podział […]

Materiały dla słuchaczy KKZ HGT.10 – c.d.

Niedziela  31.01.2021r. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Obliczanie opłacalności produkcji rolniczej. Zagadnienia: Wynik finansowy w produkcji rolniczej. Kalkulacje rolnicze. Przedmiot: Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym. Temat: Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne. Zagadnienia: Systematyka dyscyplin naukowych. Pojęcia związane z gospodarką narodową. Dochód narodowy, Produkt Krajowy Brutto, Produkt Krajowy Netto. Rolnictwo w gospodarce narodowej. Podstawy […]