Biblioteka

HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

NauczycielPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
Małgorzata Gajur
8:00 – 14:458:00 – 14:008:00 – 14:458:00 – 14:008:00 – 14:00

  REGULAMIN III KONKURSU RECYTATORSKIEGO „MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ”

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA
w roku szkolnym 2017/2018

Biblioteka szkolna swą działalność dydaktyczno – wychowawczą rozpoczęła w roku 1971 przy Zespole Szkół. Początki pracy były trudne. Na pełne funkcjonowanie nie pozwalały słabe warunki lokalowe i niewielki księgozbiór. Rozwój biblioteki następował równolegle z rozwojem szkoły. Zbiory biblioteczne dostosowane są do kierunków, potrzeb kształcenia i zainteresowań czytelników. Proces udostępniania książek odbywa się w oparciu o technikę komputerową. Zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania (MOL Optivum) usprawniło pracę w bibliotece. Nauczyciel bibliotekarz więcej czasu może poświęcić indywidualnemu czytelnikowi, mającemu często trudności z doborem odpowiedniej literatury.

Biblioteka wyposażona jest w sprzęt komputerowy dostępny dla młodzieży szkolnej oraz pracowników szkoły. W pomieszczeniach znajduje się 4 komputery z dostępem do Internetu, drukarki oraz skaner.

Biblioteka jako nieodłączna część organizmu szkoły uczestniczy w jej życiu intelektualnym i kulturalnym. Organizuje lub współorganizuje różne imprezy, których celem jest rozwój kultury czytelniczej, kształtowanie postaw moralnych wśród uczniów, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji, rozwój zainteresowań własnych młodzieży, kształtowanie świadomości ekologiczne; wśród uczniów i lokalnej społeczności. Aktywne włączanie się biblioteki w życie szkoły daje jej szansę na zdobycie czytelników oraz na pełnienie swojej roli w procesie dydaktycznym i wychowawczym. Księgozbiór biblioteki dostosowany jest do potrzeb czytelników i jest stale powiększany. Obecnie liczy 12 000 woluminów.

Z biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, studenci i okoliczni mieszkańcy.

Kadra bibliotekarzy, która prężnie rozwijała księgozbiór i rozwijała zainteresowania czytelnicze w poszczególnych latach:

1971-1975 Marta Kajka

1975-1983 Maria Sikora

1983-1986 Krystyna Iracka

1986-1988 Maria Sikora

1988-1999 Mariola Surma

1999-2008 Iwona Wojciechowska

2008- 2016 Monika Trybuła

2016- 2018 Iwona Wojciechowska

2015-do nadal Małgorzata Gajur