Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr III

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

SZKOŁA POLICEALNA TECHNIK BHP

 sem. III rok szkolny 2019/2020

 

Piątek 14.II.2020
15.00-19.30 Zagrożenia w środowisku pracy
Sobota 15.II.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Piątek 21.II.2020
15.00-18.45 Zagrożenia w środowisku pracy
Piątek 28.II.2020
15.00-18.45 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Sobota 29.II.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Piątek 06.III.2020
15.00-18.45 Ocena ryzyka zawodowego
Piątek 13.III.2020
15.00-18.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Sobota 14.III.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zagrożenia w środowisku pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Piątek 20.III.2020
15.00-18.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Sobota 28.III.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Niedziela 27.III.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zagrożenia w środowisku pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Piątek 03.IV.2020
15.00-18.45 Ocena ryzyka zawodowego
Sobota 04.IV.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zagrożenia w środowisku pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Piątek 17.IV.2020
15.00-18.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Sobota 18.IV.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Piątek 24.IV.2020
15.00-18.45 Zagrożenia w środowisku pracy
Sobota 25.IV.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Piątek 08.V.2020
15.00-18.45 Zagrożenia w środowisku pracy
Sobota 09.V.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Piątek 15.V.2020
15.00-18.45 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
Sobota 16.V.2020
8.00-11.45 Zagrożenia w środowisku pracy
12.00-15.00 Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy
Piątek 22.V.2020
15.00-18.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Sobota 23.V.2020
8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Piątek 29.V.2020
15.00-18.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla słuchaczy III semestru TBHP

TECHNIK BHP

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ PO SEMESTRZE III

Lp. Data Godz. Przedmiot Forma egzaminu Egzaminator
1. 02.06.2020 15.00 – 16.00 Zagrożenia w środowisku pracy pisemny K. Dąbrowska
2. 02.06.2020 16.00 – 17.00 Ocena ryzyka zawodowego pisemny K. Dąbrowska
3. 06.06.2020 8.00 – 9.00 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych pisemny K. Dąbrowska
4. 06.06.2020 9.00 – 10.00 Zarządzanie systemami pisemny K. Dąbrowska
5. 06.06.2020 10.00 – 11.00 Język angielski zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy pisemny J. Chmielowiec

Termin dodatkowe:  09.06.2020 r. (wtorek) godz. 12.00 – 14.00

 

I. Wskazówki dotyczące prac kontrolnych

II. Tematyka prac zaliczeniowych III semestr