Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr I

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Szkoła policealna technik BHP

sem. I rok szkolny 2018/2019

Zjazd I
Piątek 1.II.2019 Sobota 2.II.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zjazd II
Piątek 15.II.2019 Sobota 16.II.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ergonomia w procesie pracy

Ocena ryzyka zawodowego

8.00-11.45

12.00-15.45

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zjazd III
Piątek 1.III.2019 Sobota 2.III.2019
13.00-16.45

 

17.00-20.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Ergonomia w procesie pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zjazd IV
Piątek 15.III.2019 Sobota 16.III.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ergonomia w procesie pracy

Podstawy prawa pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zjazd V
Piątek 29.III.2019 Sobota 30.III.2019
13.00-16.45

 

17.00-20.45

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

 

Ergonomia w procesie pracy

Podstawy przedsiębiorczości

 

Zjazd VI
Piątek 12.IV.2019 Sobota 13.IV.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ocena ryzyka zawodowego

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45

 

12.00-15.00

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zjazd VII
Piątek 10.V.2019 Sobota 11.V.2019
13.00-16.45

 

17.00-20.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ergonomia w procesie pracy

8.00-11.45

 

12.00-15.45

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Podstawy prawa pracy

Zjazd VIII
Piątek 24.V.2019 Sobota 25.V.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Zjazd IX
Piątek 31.V.2019 Sobota 01.VI.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ocena ryzyka zawodowego

Ergonomia w procesie pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

I. Wskazówki dotyczące prac kontrolnych

II. Tematyka prac zaliczeniowych I semestr

III. Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla słuchaczy I semestru TBHP

TECHNIK BHP

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ PO SEMESTRZE I

Lp. Data Godz. Przedmiot Forma egzaminu Egzaminator
1. 15.06.2019 8.00 Ergonomia w procesie pracy pisemny K. Dąbrowska
2. 15.06.2019 9.00 Ocena ryzyka zawodowego pisemny K. Dąbrowska
3. 16.06.2019 8.00 Podstawy prawa pracy pisemny K. Dąbrowska
4. 16.06.2019 9.00 Techniczne bezpieczeństwo pracy pisemny K. Dąbrowska
5. 17.06.2019 14.00 Podstawy przedsiębiorczości pisemny D. Stachula
6. 17.06.2019 15.00 Zarządzanie systemami pisemny K. Dąbrowska

 

Terminy dodatkowe:  18 czerwca 2019 r. (wtorek) godz. 9.00 – 11.00

19 czerwca 2019 r. (środa) godz. 12.00 – 14.00