Technik bezpieczeństwa i higieny pracy semestr I

HARMONOGRAM ZJAZDÓW

Szkoła policealna technik BHP

sem. I rok szkolny 2018/2019

Zjazd I
Piątek 1.II.2019 Sobota 2.II.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zjazd II
Piątek 15.II.2019 Sobota 16.II.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ergonomia w procesie pracy

Ocena ryzyka zawodowego

8.00-11.45

12.00-15.45

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zjazd III
Piątek 1.III.2019 Sobota 2.III.2019
13.00-16.45

 

17.00-20.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Ergonomia w procesie pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zjazd IV
Piątek 15.III.2019 Sobota 16.III.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ergonomia w procesie pracy

Podstawy prawa pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zjazd V
Piątek 29.III.2019 Sobota 30.III.2019
13.00-16.45

 

17.00-20.45

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

 

Ergonomia w procesie pracy

Podstawy przedsiębiorczości

 

Zjazd VI
Piątek 12.IV.2019 Sobota 13.IV.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ocena ryzyka zawodowego

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45

 

12.00-15.00

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Zjazd VII
Piątek 10.V.2019 Sobota 11.V.2019
13.00-16.45

 

17.00-20.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Ergonomia w procesie pracy

8.00-11.45

 

12.00-15.45

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Podstawy prawa pracy

Zjazd VIII
Piątek 24.V.2019 Sobota 25.V.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

8.00-11.45 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
Zjazd IX
Piątek 31.V.2019 Sobota 01.VI.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Ocena ryzyka zawodowego

Ergonomia w procesie pracy

8.00-11.45

12.00-15.45

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawy przedsiębiorczości

 

 

I. Wskazówki dotyczące prac kontrolnych

II. Tematyka prac zaliczeniowych I semestr

III. Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla słuchaczy I semestru TBHP