Wolontariat szkolny

 

Szkolny Klub Wolontariusza w Zespole Szkół

w Wólce Gościeradowskiej

WOLONTARIAT – bezpłatne, dobrowolne świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

WOLONTARIAT SZKOLNY – inicjatywa młodzieży skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działalność w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 1. Członkiem SKW może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół.
 2. Opiekunami Klubu są opiekunowie Samorządu Szkolnego.
 3. Plan pracy ustalają wspólnie uczniowie i opiekunowie.
 4. SKW włącza się w ogólnopolskie akcje charytatywne, jak również te o charakterze lokalnym.
 5. Członkowie Klubu są świadomi odpowiedzialności za swoją pracę.
 6. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 7. W SKW obowiązują 3 zasady:
 • – zasada pracy nad rozwojem osobistym
 • – zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • – zasada troski o los słabszych

Plan pracy na rok szkolny 2018/19: (semestr pierwszy)

Wrzesień – październik.

1. Opracowanie planu pracy Szkolnego Klubu

Wolontariusza na rok szk. 2018/19.

2. Kontynuacja akcji zbiórki nakrętek na rzecz ucznia SP w Olbięcinie.

3. Zaplanowanie pomocy koleżeńskiej uczniom słabszym w

nauce w ramach zajęć świetlicowych (gimnazjum).

Listopad – grudzień.

5. Zbiórka nakrętek.

6. Udział w akcji ogólnopolskiej „Góra grosza”.

7. Udział w akcji Szlachetna Paczka – pomoc wybranej

rodzinie na terenie gminy Gościeradów.

8. Wywiad w najbliższym sąsiedztwie i pomoc przed świętami

osobom starszym i chorym.

Styczeń – luty.

6. Zbiórka nakrętek.

7. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – zbiórki

do puszek na terenie szkoły i swoich miejscowości.

8. Podsumowanie pracy SKW w I semestrze i zaplanowanie

dalszych działań wg potrzeb środowiska lokalnego.

 


 

ZBIÓRKA DLA SZYMONKA

Szkolne Koło Wolontariuszy rozpoczyna zbiórkę nakrętek dla Szymona, dziecka z porażeniem mózgowym.

We współpracy ze Szkołą Podstawową w Olbięcinie pragniemy wspomóc rodzinę tego chłopca w zakupie specjalistycznego wózka. Każda nakrętka to „malutki fragment” tego wózka i pomoc w opłacaniu codziennej rehabilitacji.

Zapraszamy wszystkich do wsparcia Szymonka. Dla nas odkręcenie nakrętki z butelki i wrzucenie jej do oznaczonego pojemnika, to wysiłek niewielki. Wręcz żaden! Dla Szymonka i jego rodziny to bardzo duża pomoc!

Uświadom sobie!

Jak niewiele potrzeba Twojego wysiłku, aby czynić wielkie dobro!

szymon

 Pierwsza partia nakrętek już przekazana

18 października została przekazana pierwsza część nakrętek zebranych  w ramach akcji „Wkręć się w pomaganie” prowadzonego przez Szkolne Koło Wolontariuszy. Nakrętki zbierane są dla Szymonka, ośmiolatka z porażeniem mózgowym, który potrzebuje rehabilitacji i specjalistycznego wózka.

Już w przyszłym tygodniu planowana jest następna „dostawa”. Wszyscy, którzy chcą pomóc mogą przynosić nakrętki do Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej.

 


 

1 grudnia Światowy Dzień Walki z AIDS

Szkolne Koło Wolontariusza działające przy Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej przypomina wszystkim, że 1 grudnia cały świat obchodzi Światowy Dzień Walki z AIDS.

 aids

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) czyli nabyty zespół upośledzenia odporności wywołany przez retrowirusa HIV (Human Immunodeficiency Virus), opisany po raz pierwszy w 1981 roku.

Organizm ludzki stosuje różne strategie walki z mikroorganizmami chorobotwórczymi. Kłopot z wirusem HIV polega na tym, że zaatakował on właśnie system, który powinien go zwalczać, a mianowicie układ odpornościowy.

Wirus HIV atakuje komórki odpornościowe wyposażone w białka powierzchniowe CD4. Białka te występują na komórkach inicjujących reakcje odpornościowe, makrofagach/monocytach i limfocytach pomocniczych Th, na skutek czego organizm staje się całkowicie bezradny wobec wszelkich drobnoustrojów chorobotwórczych.

Aby nie bać się tej choroby, warto znać podstawowe fakty:

DROGI ZAKAŻENIA AIDS to: kontakty seksualne z osobą zakażaną, wprowadzenie do ustroju zakażonej krwi podczas transfuzji, skaleczeń, używanie zabrudzonych strzykawek przez narkomanów, nie sterylne narzędzia medyczne, zakażenie dziecka przez chorą matkę lub nosicielkę ( ciąża, poród, karmienie piersią).

PAMIĘTAJ, ŻE NIE ZARAZISZ SIĘ AIDS:

 • przebywając w sąsiedztwie osoby zakażonej HIV (w mieszkaniu, w pracy, w szkole, autobusie itp.)
 • przez dotyk, uścisk dłoni
 • korzystając z tych samych naczyń
 • przez korzystanie ze wspólnych urządzeń sanitarnych
 • podczas kąpieli na basenie
 • po ugryzieniu lub użądleniu przez owady
 • podczas oddawania krwi w stacji krwiodawstwa

 

W dniu 1 grudnia obchodzony jest także dzień
„Czerwonej kokardki”

 

„Czerwona kokardka”  to symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Symbolizuje poświęcenie i zaangażowanie w walkę z AIDS. Stanowi pierwszy krok na drodze upowszechnienia problematyki HIV i AIDS.

 

Idea czerwonej kokardki powstała w 1991 r. Pomysł znaku został zainspirowany żółtą wstążeczką, upamiętniającą żołnierzy amerykańskich uczestniczących w wojnie w Zatoce Perskiej. Czerwony kolor wybrano ze względu na skojarzenia, jakie wywołuje: krew, namiętności (nie tylko gniew) walkę, ale i miłość. Czerwona kokardka jest w kształcie odwróconego V, ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad epidemią HIV i AIDS.

Symbol – czerwona wstążeczka – został wymyślony przez członków Visual AIDS – organizację charytatywną zrzeszającą artystów, działającą w Nowym Jorku. Celem grupy było zachęcenie wszystkich do upamiętnienia zmarłych i umierających z powodu AIDS kolegów, zwiększenie świadomości na temat HIV i AIDS, uświadomienie potrzeb ludzi żyjących z HIV i AIDS oraz ich bliskich, a także wezwanie rządów do zwiększenia funduszy na badania i opiekę nad zakażonymi. Początkowo niewiele osób rozumiało znaczenie symbolu. Większość nie wiedziała, że ma on jakikolwiek związek z AIDS. Sens wyjaśniono dopiero podczas wręczania nagród telewizyjnych. Pomysłodawcy nie przypuszczali, że symbol stanie się aż tak popularny i będzie tak wiele znaczył dla ludzi zakażonych i chorych oraz ich bliskich.

W Polsce, zgodnie z zasadami Regulaminu przyznawania „Czerwonej Kokardki”, jest ona wyróżnieniem przyznawanym z okazji Światowego Dnia AIDS. Wyróżnienie „Czerwoną Kokardką” otrzymują osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do poprawy jakości życia osób żyjących z HIV, chorych na AIDS, bądź też wniosły istotny wkład w działania profilaktyczne w dziedzinie HIV i AIDS w Polsce.

Źródło: www.aids.gov.pl