Konsultacje

Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2018/2019

propozycje

Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu w godz. 15.30 – 16.30
z wyjątkiem lutego i czerwca.

 

14.09.2018 r.  – spotkanie informacyjne dla rodziców.

18.10.2018 r.  – konsultacje dla rodziców.

15.11.2018 r.  – spotkanie sródsemestralne dla rodziców.

19.12.2018 r.  konsultacje dla rodziców, wywiadówka klasy maturalne.

24.01.2019 r. – wywiadówka dla rodziców, pozostałe klasy.

28.03.2019 r.     spotkanie sródsemestralne dla  rodziców.

25.04.2019 r. – konsultacje dla rodziców.

23.05.2019 r. – konsultacje dla rodziców.