INFORMACJA NA TEMAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych  osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej  jest Dyrektor Zespołu  Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej – z siedzibą Wólka Gościeradowska72 A, 23-275 Gościeradów, tel.
15 838-11-38, adres e-mail:wolkaszk@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY  INSPEKTORA  DANYCH  OSOBOWYCH
od dnia 14.05.2019 r.

Inspektorem Ochrony Danych jest: Wioleta Grzymek- Perlak  Adres e mail:  abi@powiatkrasnicki.pl

Dane kontaktowe: 784-928-915

Dane do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Kraśniku