INFORMACJA NA TEMAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych  osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej  jest Dyrektor Zespołu  Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej – z siedzibą Wólka Gościeradowska72 A, 23-275 Gościeradów, tel.
15 838-11-38, adres e-mail:wolkaszk@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY  INSPEKTORA  DANYCH  OSOBOWYCH
od dnia 07.01.2019 r.

Inspektorem Ochrony Danych jest:   Pani Aleksandra  Jarocka

Adres e mail: aleksandra.jarocka@cbi24.pl

Tel. 575-001-655

Adres do korespondencji:  Biuro firmy  ul. Graniczna 11, 22-300 Krasnystaw