KKZ R.03 II sem. (kontynuacja)

HARMONOGRAM ZJAZDÓW KKZ-2 SEMESTR III ROK SZK. 2018/19

Sobota 2.II.2019               Zjazd I
  8.00-11.45 Prow. dział. gospodar.(5)(DS.)
Zjazd II
Piątek 8.II.2019 Sobota 9.II.2019 Niedziela 10.II.2019
17.00-20.45 Organiz.pracy sprz.rol.(5)(TD)

 

8.00-11.45

12.00-15.45

Prod. roślinna (5) (RJ)

Prow.prod.roślinnej  (5) (TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

Prow.prod.rośllinnej (5) (TD)

Zjazd III
Poniedziałek 11.II.2019 Wtorek 12.II.2019 Środa 13.II.2019
8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej  (5) (RJ) Organiz. pracy sprz.rol.(5) (TD) 8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej  (5) (RJ) Organiz.pracy sprz.rol(5) (TD) 8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

Organiz. pracy sprz.rol.(5)(TD)

Zjazd IV
Piątek 15.II.2019 Sobota 16.II.2019 Niedziela 17.II.2019
8.00-11.45

12.00-15.45

Organiz. pracy sprz.rol.(5)(TD)

Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej (5)(RJ)

Prow. prod.roślinnej (5)(TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej (5)(RJ)

Prow.prod.roślinnej (5)(TD)

Zjazd V
Piątek 01.III.2019 Sobota 02.III.2019 Niedziela 03.III.2019
13.00-16.45

17.00-20.45

Prow. dział. gospodar.(5)(DS.)

Organiz. pracy sprz.rol. (5)(TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

Organiz.pracy sprz.rol. (5)(TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

Prow.prod.zwierzęcej (5)(RJ)

Organiz.pracy sprz.rol. (5)(TD)

Zjazd VI
Piątek 15.III.2019 Sobota 16.III.2019 Niedziela 17.III.2019
13.00-16.45

17.00-19.15

19.15 -20.45

Prow. dział. gospodar.(5)(DS.)

Prow.prod.roślinnej (3)(TD)

BHP (2)(GL)

8.00-11.45

12.00-15.45

 Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

Organiz.pracy sprz.rol. (5)(TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

 Prow.prod.zwierzęcej (5)(RJ)

Prow. dział. gospodar.(5)(DS.)

Zjazd VII
  Sobota 30.III.2019 Niedziela 31.III.2019
 

 

  8.00-11.45

12.00-15.45

 Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

Organiz.pracy sprz.rol. (5)(TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

 Organizacja pracy sprz.rol. (5)

Prow.prod.zwierzęcej (5)(RJ)

Zjazd VIII
 Sobota 13.IV.2019 Niedziela 14.IV.2019 Poniedziałek 15 IV 2019
 8.00-11.45

12.00-15.45

 Prow.prod.zwierzęcej (5) (RJ)

Organiz.pracy sprz.rol. (5)(TD)

8.00-11.45

12.00-15.45

 Prow. dział. gospodar.(5)(DS.)

Organiz. pracy sprz.rol.(5)( TD)

13.00-16.45 Prow. dział. gospodar.(5)(DS.)