KKZ ROL.04 GRUPA 1

HARMONOGRAM  ZJAZDÓW KURS KKZ-ROL.04  /ODDZIAŁ 1KKZ-R / rok szk.2020/2021

 

Zjazd I
Sobota 26.09 Niedziela 27.09
8:00 -11:45      Podstawy rolnictwa

12:00 – 15:45  Prow.prod.roślinnej

8:00 -11:45     Prow.prod.roślinnej

12:00 – 15:45  Podstawy rolnictwa

 

Zjazd II
Sobota 17.10 Niedziela 18.10
8:00 -11:45      Podstawy rolnictwa

12:00 – 15:45  Prow.prod.roślinnej

8:00 -11:45      Prow.prod.zwierzęcej

12:00 – 15:45  Organizacja zbytu

 

Zjazd III
Sobota  21.11 Niedziela  22.11
8:00 -11:45      Podstawy rolnictwa

12:00 – 15:45  Obsługa śr. technicznych -P

 

8:00 -11:45     Organizacja zbytu

12:00 – 15:45  Obsługa śr. technicznych -P

 

Zjazd IV
Sobota 12.12 Niedziela 13.12
8:00 -11:45     Prow.prod.zwierzęcej

12:00 – 15:45  Organizacja zbytu

 

8:00 -11:45  Dobieranie metod i środków ochrony

12:00 – 15:45 Prow.prod.zwierzęcej

 

Zjazd V
Sobota 23.01.2021 Niedziela 24.01.2021
8:00 –     11:45     Prow.prod.zwierzęcej -P

12:00 – 15:45 Dobieranie metod i środków ochrony

 

8:00 -11:45  Prow.prod.zwierzęcej -P

12:00 – 15:45 Dobieranie metod i środków ochrony

 

Zjazd VI
Sobota 13.02 Niedziela 14.02
8:00 -11:45     Podstawy rolnictwa

12:00 – 15:45 Obsługa śr. technicznych

 

8:00 -11:45   Prow.prod.roślinnej  -P

12:00 – 15:45 Język obcy zawodowy

Zjazd VII
Sobota 6.03 Niedziela 7.03
8:00 –    11:45   Prow.prod.roślinnej  -P

12:00 – 12:45 Obsługa śr. tech. -1 godz

12:50 –  16:35 Obsługa  śr. technicznych -P

 

8:00 -11:45  Prow.prod.roślinnej – P

12:00 – 15:00 Dobieranie metod i środkówochrony -4godz.

Zjazd VIII
Sobota 10.04 Niedziela 11.04
8:00 –    11:45 Prow.prod.zwirzęcej – P

12:00 – 15:45Prow.prod.roślinnej – P

 

8:00 –   11:45     Prow.prod.zwierzęcej – P

12:00 – 15:45  Prow.prod.roślinnej – P

Zjazd IX
Sobota 24.04 Niedziela 25.04
8:00 -11:45  Język obcy zawodowy

12:00 – 15:45 Prow.prod.roślinnej – P

 

8:00 -11:45   Obsługa śr. technicznych- P

12:00 – 15:45  Prow.prod.zwierzęcej – P

Zjazd X
Sobota 8.05 Niedziela 9.05
8:00 -11:45   Prow.prod.zwierzęcej – P

12:00 – 15:45  Język obcy zawodowy

 

8:00 -11:45  Obsługa śr. technicznych – P

12:00 – 15:45 Prow.prod.zwierzęcej – P

 

Zjazd XI
Sobota 22.05 Niedziela 23.05
8:00 -11:45   Prow.prod.roślinnej – P

12:00 – 15:45  Obsługa śr. technicznych -P

 

8:00 -11:45   Prow.prod.zwierzęcej – P

12:00 – 15:00 Język obcy zawodowy-4 godz.

 

Zjazd XII
Sobota 5.06 Niedziela 6.06
8:00 -11:45  Obsługa śr. technicznych -P

12:00 – 15:45 Prow.prod.roślinnej – P

 

8:00 -11:45     Prow.prod.zwierzęcej – P

12:00 – 15:45   Prow.prod.roślinnej – P

 

Zjazd XIII
Sobota 19.06 Niedziela 20.06 Poniedziałek 21.06
8:00 -11:45 Prow.prod.zw.- P

12:00 – 15:45Obsługa śr. tech.-P

15:50- 16:35 Obsługa śr. tech. -1godz.

8:00 -11:45 Prow.prod.zw.- P

12:00 – 15:45 Prow.prod.roś-. P

 

15:15- 19:05  Prow.prod.roś.-P