KKZ RL.03 SEM. II

HARMONOGRAM ZJAZDÓW KURS KKZ-RL.03 /ODDZIAŁ 1kzR / sem. II, rok szk.2019/2020

Zjazd I

Piątek (31.01.2020)

Sobota (01.02.2020 )

Niedziela (02.02.2020)

15.15 –20.30

– organizacja pracy sprzętu rol.

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– prod. roślinna

– prowadz. prod. roślinnej

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– prod. zwierzęca

– prowadz. prod. zwierzęcej

.Zjazd II

Poniedziałek (03.02.2020)

Wtorek (04.02.2020 )

Środa(05.02.2020)

15.15–20.30

– organizacja pracy sprzętu rol.

15.15 –20.30

– prowadz. prod.roślinnej

15.15– 20.30

– prowadz. prod. roślinnej

Zjazd III

Sobota ( 15.02.2020 )

Niedziela (16.02.2020 )

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– prod. roślinna

– podst. dział. gosp.

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– prod. zwierzęca

– prowadz. prod. zwierzęcej

Zjazd IV

Sobota ( 29.02.2020 )

Niedziela (01.03.2020)

8:00 – 11:45

12:00– 15:45

– podst. działalności gosp.

– prowadz. prod. roślinnej

8:00 – 11: 45

12 :00– 15:45

– prowadz. prod. zwierzęcej

– organizacja pracy sprzętu rol.

Zjazd V

Sobota ( 14.03.2020 )

Niedziela (15.03.2020 )

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– przepisy ruchu drogowego

– technika w rolnictwie

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– przepisy ruchu drogowego

– organizacja pracy sprzętu rol.

Zjazd VI

Sobota (28.03.2020 )

Niedziela (29.03.2020)

8:00 – 11:45

– Język obcy w rol.

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– prowadz. prod. zwierzęcej

-organizacja pracy sprzętu rol.

Zjazd VII

Sobota (18.04.2020 )

Niedziela ( 19.04.2020 )

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– przepisy ruchu drogowego

– technika w rolnictwie

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

-organizacja pracy sprzętu rol.

-prowadz. prod. zwierzęcej

Zjazd VIII

Sobota ( 09.05.2020 )

Niedziela (10.05.2020 )

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

-prowadz. prod. roślinnej

-prowadz. prod. roślinnej

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

– prowadz. prod. zwierzęcej

– organizacja pracy sprzętu rol.

Zjazd IX

Sobota ( 23.05.2020 )

Niedziela ( 24.05.2020)

8:00 – 11:45

12:00 – 15:45

-prowadz. dział. gosp.

-prowadz. prod. roślinnej

8:00 – 11:45

-prowadz. prod. zwierzęcej