Przetargi

Ogłoszenie o przetargach ustnych  nieograniczonych na sprzedaż koni.

 1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Dyrektor  Zespołu  Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 A, 23-275 Gościeradów  tel. 15 838 1138 e-mail: wolkaszk@wp.pl – ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż koni.

 1. Przedmiot przetargów:
Lp. Przedmiot Cena wywoławcza /netto/ Wysokość wadium 10% Data i godz. przetargu
1 klacz JAGODZIANKA – wiek 7 lat 4 000 zł 400 zł 24.07.2020 r. – godz. 9.30
2 klacz ODA – wiek 7 lata 3 500 zł 350 zł 24.07.2020 r. – godz. 10.00
3 klacz NANGA – wiek 7 lata 4 000 zł 400 zł 24.07.2020 r. – godz. 10.30

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 A, 23-275 Gościeradów, tel. 15 838 11 38 e-mail wolkaszk@wp.pl, sala nr 2 w budynku szkoły.

Wysokość postąpienia wynosi 50 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na danego konia nie później niż do dnia 23.07.2020 roku, na rachunek bankowy BS o/ Gościeradów: 15 8717 1064 2009 9000 2743 0012. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.

Dowód wniesienia wadium, dowód tożsamości podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

− zaliczone na poczet ceny nabycia konia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg;

− zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 8%.

Konie będące przedmiotem przetargu będą udostępniane do oględzin zainteresowanym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panem Jackiem Ciołkiem (tel . 514 016 012) lub Panem Grzegorzem Latawiec (tel.  695 734 475), w miejscu: Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72, 23-275 Gościeradów.

Koszty załadunku i transportu ponosi Nabywca.

Termin i możliwość odbioru zakupionych koni zostanie ustalony indywidulanie po zakończeniu przetargu.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż koni


Wólka Gościeradowska 5.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/12.4/ZOW/2019 na zadanie: Zakup i dostawa sprzętów niezbędnych do wyposażenia pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Zawodowy start w lepszą przyszłość” RPLU.12.04.00-06-0062/17


Wólka Gościeradowska 4.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/12.4/ZOW/2019 na zadanie: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do wyposażenia pracowni dla zawodów w ramach projektu „Zawodowy start w lepszą przyszłość” RPLU.12.04.00-06-0062/17


Wólka Gościeradowska 20.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

 

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do  ,,Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej”

Pełna treść zamówienia oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu.

Dyrektor szkoły

Grzegorz Latawiec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

Ogłoszenie

Jajka

Owoce i warzywa CPV 153

Pieczywo

Produkty mleczarskie

Produkty zwierzęce

Różne produkty spożywcze    –  zmiana w formularzu

Ryby

CPV 032 warzywa i owoce


Wólka Gościeradowska, 23.07.2018 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

zaprasza do złożenia oferty cenowej  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30000 euro na

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w roku szkolnym 2018/2019

Treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami

Dyrektor szkoły

Grzegorz Latawiec


Wólka Gościeradowska , 21.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ  W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

  

Przedmiot zamówienia: ,,Zakup i dostawa pieczywa do Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej”.

Pełna treść zamówienia oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu.

Pełna treść ogłoszenia


Wólka Gościeradowska 27.02.2018 r.

PROTOKÓŁ  ZAMÓWIENIA  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30000 EURO

TREŚĆ PROTOKOŁU


Wólka Gościeradowska 20.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

 

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do  ,,Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej”

Pełna treść zamówienia oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu.

Dyrektor szkoły

Grzegorz Latawiec

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pełna tresc ogloszenia


Wólka Gościeradowska 19.02.2018 r.

PROTOKÓŁ  ZAMÓWIENIA  KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 30000 EURO

TREŚĆ PROTOKOŁU

 


Wólka Gościeradowska 09.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

 

Przedmiot zamówienia: „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do  ,,Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej”

  Pełna treść zamówienia oraz niezbędna dokumentacja w załączeniu.

Dyrektor szkoły

Grzegorz Latawiec

 

Pełna treść zamówienia oraz niezbędna dokumentacja

 

 


Wólka Gościeradowska, 13.12.2017 r.

OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr ZS/69/2017 na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce gościeradowskiej informuje, że wybrano ofertę PGE Obrót SA, ul. Zana 32 a, 20- 601 Lublin. Cena energii 242,60 zł/MWh.

Ogłoszenie z rozstrzygniecia przetargu na sprzedaz energii elektrycznej

 


Wólka Gościeradowska, 07.12.2017

ZS./69  /2017  

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia o wartości  nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.,poz.2164 ze póżn. zm.)

ZAMAWIAJĄCY:

NABYWCA: Powiat Kraśnicki

Al. Niepodległości 20

23-210 Kraśnik

NIP: 715-17-16-935

ODBIORCA: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta

w Wólce Gościeradowskiej

Wólka Gościeradowska  72 A

23-275 Gościeradów

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej  zaprasza do składania ofert na zakup energii elektrycznej i świadczenie usług  jej dystrybucji.

Dyrektor szkoły

Grzegorz Latawiec

Treść zapytania wraz z załącznikami


Wólka Gościeradowska, 2017-09-29

 ZS.51. 2017

Zapytanie ofertowe

– na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.)

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza

do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia praktycznego pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego dla pięciu uczniów Zespołu Szkół im. Wł. Stanisława Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

Treść zapytania wraz z załącznikami


 

Wólka Gościeradowska  19.09.2017 r.

ZS…………./2017

OGŁOSZENIE

O

PRZETARGU PISEMNYM (OFERTOWYM)  NIEOGRANICZONYM

na wydzierżawienie gruntu rolnego położonego w Wólce Gościeradowskiej, gmina Gościeradów.

 

Dyrektor Zespołu Szkół im. WŁ. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej ogłasza przetarg pisemny (ofertowy ) nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego położonego w obrębie geodezyjnym   Wólka Gościeradowska, gmina Gościeradów.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM (OFERTOWYM) NIEOGRANICZONYM na wydzierżawienie gruntu rolnego położonego w Wólce Gościeradowskiej, gmina Gościeradów (wraz z załącznikami)

Umowa dzierżawy gruntu

Skan mapki gruntów rolnych


Wólka Gościeradowska, 17.08.2017

OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuje, że na nasze zaproszenie  do składania ofert z dnia 1.08.2017 r. na świadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej w roku szkolnym 2017/2018 wpłynęły 3 oferty:

 1. AS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Skorupska, ul. Wodna 46, 23-250 Urzędów.
  – zaproponowana stawka dzienna – cena brutto  399,16 zł .
 2. Firma Przewozowo-Transportowa Jan Tylus , Budki 37, 23-230 Trzydnik Duży.
  – zaproponowana stawka dzienna – cena brutto 231,66 zł.
 3. Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin.
  – zaproponowana stawka dzienna – cena brutto  307, 53 zł.

Wybrano ofertę firmy:

Firma Przewozowo-Transportowa Jan Tylus , Budki 37, 23-230 Trzydnik Duży.
-oferowana cena brutto zryczałtowanej stawki dziennej  231,66 zł.

 

 

Dyrektor szkoły

Grzegorz Latawiec


Wólka Gościeradowska, 01.08.2017 r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

zaprasza do złożenia oferty cenowej  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30000 euro na

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w roku szkolnym 2017/2018.

Treść zapytania ofertowego

Formularz oferty -załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wykaz trasy dowożenia uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół – załącznik nr 1 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków-załącznik nr 2 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy- wykaz środków transportu – załącznik nr 3 do oferty

Wzór umowy -załącznik nr 4 do oferty

 


 Wólka Gościeradowska, 27.09.2016

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnia się zaproszenie do składania ofert ZS-120.2016 z dnia 27.09.2016 r.


Wólka Gościeradowska, 26.09.2016

Zaproszenie do składania ofert

Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta zaprasza

Do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania:

… usługi w zakresie organizacji i  przeprowadzenia szkolenia praktycznego pn. „Prawo jazdy kat. B” oraz ustalenie terminu egzaminu państwowego dla sześciu uczniów Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej.

Teść zapytania ofertowego wraz z załącznikami w formacie PDF


Wólka Gościeradowska, 01.08.2016

OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuje, że na nasze zaproszenie do składania ofert z dnia 19.07.2016 r.  zaświadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół  w Wólce Gościeradowskiej w roku szkolnym 2016/2017 wpłynęły 4 oferty:

 1. Emir Usługi Transportowe Magdalena Pyzik, ul. Cegielniana52, 23 – 200 Kraśnik

– zaproponowana stawka dzienna – cena brutto 284,41 zł.

 1. Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.; ul. Hutnicza 1; 20 – 218 Lublin

– zaproponowana stawka dzienna  – cena brutto 248,77 zł

 1. AR – TRANS Andrzej Rozmuszcz, ul. Jagiellońska 256 23 – 200 Kraśnik

– zaproponowana stawka dzienna  – cena brutto 295,81 zł

 1. Firma Przewozowo Transportowa Jan Tylus, Budki 37 23 -230 Trzydnik Duży

– zaproponowana stawka dzienna  – cena brutto 213,84 zł

 

Wybrano ofertę firmy:

Firma Przewozowo Transportowa Jan Tylus, Budki 37 23 -230 Trzydnik Duży Kraśnik – oferowana cena brutto zryczałtowanej stawki dziennej 213,84 zł.

Ogłoszenie o wyborze oferty


Wólka Gościeradowska, 19.07.2016r

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

zaprasza do złożenia oferty cenowej  w postępowaniu o wartości nie przekraczającej 30000 euro na

Świadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w roku szkolnym 2016/2017.

Ogłoszenie o zapytaniu

Treść zapytania

Formularz oferty -załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Wykaz trasy dowożenia uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół – załącznik nr 1 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków-załącznik nr 2 do oferty

Oświadczenie Wykonawcy- wykaz śroków transportu – załącznik nr 3 do oferty

Wzór umowy -załącznik nr 4 do oferty

 


Wólka Gościeradowska, 28.12.2015r.

 

 

 

Zespół Szkół w Wólce Gościeradowskiej skierował zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2015r. na zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi i jej dystrybucji do :

– PGE Obrót SA ul. 8 marca 6 35 – 959 Rzeszów ,

– PGE Obrót SA oddział z siedzibą w Lublinie.

 

Termin składania ofert upłynął 24.12.2015 r. godz. 15.00

Na zapytanie odpowiedział:

PGE Obrót SA oddział z siedzibą w Lublinie.

Wybrano ofertę:

PGE Obrót SA oddział z siedzibą w Lublinie.

Uzasadnienie:

Oferta spełniała wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym i była to jedyna oferta, która wpłynęła.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej

Grzegorz Latawiec


Wólka Gościeradowska 14.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi i jej dystrybucji.

I. Wprowadzenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji dla Zespołu Szkół w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

II. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej Wólka Gościeradowska 72 a, 23-275 Gościeradów, NIP 715-15-86-958

III. Tryb postępowania

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz 907 z późn.zm.)
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji dla budynków Zespołu Szkół w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 1 zapytania ofertowego.
 2. Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych , przepisów BHP
  i aktualnych Polskich Norm.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej podane w załączniku nr 1 ma charakter orientacyjny i służy jedynie do porównania ofert. Nie stanowi ono jakiejkolwiek podstawy do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą oraz roszczeń z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia rzeczywistego zużycia energii w trakcie trwania umowy.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie faktycznie zużytej energii
  w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę. Płatność następować będzie przelewem na podstawie poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w ciągu 14 dni od dnia wpływu do Zamawiającego.
 5. Ilość zużytej energii w poszczególnych dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych ustalana będzie na podstawie zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres trwania umowy cen netto za energię elektryczną oraz opłaty handlowej nie wyższej niż wymienione w formularzu ofertowym.
 6. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Wykonawca       musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki/dotyczy wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiadać umowę zawartą z Operatorem Systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług       dystrybucji energii elektrycznej/dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia wynosi od 1.01.2016 r. do 31.12.2016

VII. Kryterium oceny oferty.

Cena 100%

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać w jednej z wybranych form przez Wykonawcę:

a)w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 a, 23-275 Gościeradów

z adnotacją na kopercie: oferta na zakup energii elektrycznej

b)w wersji elektronicznej na adres e-mail;wolkaszk@wp.pl. z tematem: ,,Oferta na zakup energii elektrycznej”

Oferty należy składać w terminie do 24.12.2015 r. godz 15.00

Osoba do kontaktu:

Jerzy Spyra

Treść zapytania oraz załączniki


Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi i jej dystrybucji.

Z powodu braku zgłoszonych ofert zapytanie ofertowe zostało unieważnione.

Wólka Gościeradowska 1.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi i jej dystrybucji.

I. Wprowadzenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji dla Zespołu Szkół w okresie 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

II. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej Wólka Gościeradowska 72 a, 23-275 Gościeradów, NIP 715-15-86-958

III. Tryb postępowania

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz 907 z późn.zm.)
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV. Przedmiot zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji dla budynków Zespołu Szkół w okresie od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 1 zapytania ofertowego.
 2. Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych , przepisów BHP
  i aktualnych Polskich Norm.
 3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej podane w załączniku nr 1 ma charakter orientacyjny i służy jedynie do porównania ofert. Nie stanowi ono jakiejkolwiek podstawy do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą oraz roszczeń z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia rzeczywistego zużycia energii w trakcie trwania umowy.
 4. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie faktycznie zużytej energii
  w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę. Płatność następować będzie przelewem na podstawie poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w ciągu 14 dni od dnia wpływu do Zamawiającego.
 5. Ilość zużytej energii w poszczególnych dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych ustalana będzie na podstawie zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres trwania umowy cen netto za energię elektryczną oraz opłaty handlowej nie wyższej niż wymienione w formularzu ofertowym.
 6. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Wykonawca       musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki/dotyczy wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiadać umowę zawartą z Operatorem Systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług       dystrybucji energii elektrycznej/dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

VI. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia wynosi od 1.01.2016 r. do 31.12.2016

VII. Kryterium oceny oferty.

Cena 100%

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty należy składać w jednej z wybranych form przez Wykonawcę:

a)w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 a, 23-275 Gościeradów

z adnotacją na kopercie: oferta na zakup energii elektrycznej

b)w wersji elektronicznej na adres e-mail;wolkaszk@wp.pl. z tematem: ,,Oferta na zakup energii elektrycznej”

Oferty należy składać w terminie do 10.12.2015 r. godz 12.00

Osoba do kontaktu:

Jerzy Spyra

Tel. 15 838-11-38

Treść zapytania oraz załączniki


Wólka Gościeradowska 26.11.2014 r.

Zapytanie ofertowe na zakup energii elektrycznej i świadczenie usługi i jej dystrybucji.

I Wprowadzenie

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi  jej dystrybucji dla Zespołu Szkół w okresie  01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

II Nazwa oraz adres zamawiającego.

Zespół Szkół  im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej Wólka Gościeradowska 72 a, 23-275 Gościeradów, NIP 715-15-86-958

III Tryb postępowania

 1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 Euro /art.4 pkt 8 Ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity Dz.U.2013 r. poz 907 z późn.zm.)
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IV Przedmiot zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia  jest zakup energii elektrycznej oraz świadczenie usługi jej dystrybucji dla budynków Zespołu Szkół w okresie od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wykaz punktów odbioru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 1 zapytania ofertowego.

 1. Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych , przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm.
 2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej podane w załączniku nr 1 ma charakter orientacyjny i służy jedynie do porównania ofert. Nie stanowi ono jakiejkolwiek podstawy do rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą oraz roszczeń z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia  rzeczywistego zużycia energii w trakcie trwania umowy.
 3. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie faktycznie zużytej energii w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę. Płatność następować będzie przelewem na podstawie poprawnie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w ciągu 14 dni od dnia wpływu do Zamawiającego.

5. Ilość zużytej energii w poszczególnych dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych ustalana będzie na podstawie zainstalowanych urządzeń pomiarowych. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez okres trwania umowy cen netto za energię elektryczną oraz opłaty handlowej nie wyższej niż wymienione w formularzu  ofertowym.

 1. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
 2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 V Warunki udziału w postępowaniu.

 1. Wykonawca musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Wykonawca       musi posiadać aktualną (ważną) koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki/dotyczy wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) lub posiadać umowę zawartą z Operatorem Systemu dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług       dystrybucji energii elektrycznej/dotyczy wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).

V. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia wynosi od 1.01.2015 r. do 31.12.2015

VII. Kryterium oceny oferty.

Cena 100%

VIII. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty  należy składać w jednej z wybranych form przez Wykonawcę:

a)w formie pisemnej na adres: Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, Wólka Gościeradowska 72 a, 23-275 Gościeradów

z adnotacją na  kopercie: oferta na zakup energii elektrycznej

b)w wersji elektronicznej na adres e-mail;wolkaszk@wp.pl. z tematem : ,,Oferta na zakup energii elektrycznej”

Oferty należy składać w terminie do 10.12.2014 r. godz 12.00

 

Osoba do kontaktu:

Marek Rusek

Tel. 15 838-11-38

 

Treść zapytania oraz załączniki

 


Wólka Gościeradowska, 08.08.2014r.

Ogłoszenie

Na zaproszenie z dnia 23.07.2014r do składania ofert na świadczenie usług przewozowych polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w roku szkolnym 2014/2015 wpłynęło 5 ofert:

 1. AS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Skorupska ul. Wodna 46, 23-250 Urzędów
  zaproponowana stawka dzienna- cena brutto-432, 00zł
 2. Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin
  zaproponowana stawka dzienna- cena brutto-323, 14zł
 3. Firma Handlowo-Usługowa Edward Placha ul. Urzędowska 329 A, 23-200 Kraśnik
  zaproponowana stawka dzienna- cena brutto-345, 60zł
 4. Emir Usługi Transportowe Magdalena Pyzik ul. Cegielniana 52, 23-200 Kraśnik
  zaproponowana stawka dzienna- cena brutto-257, 47zł
 5. Firma Przewozowo-Transportowa Jan Tylus Budki 37, 23-230 Trzydnik
  zaproponowana stawka dzienna- cena brutto-302, 40zł

Wybrano ofertę firmy:

Emir Usługi Transportowe  Magdalena Pyzik, ul. Cegielniana 52, 23-200 Kraśnik

Oferowana cena brutto zryczałtowanej stawki dziennej – 257,47zł

 


Wólka Gościeradowska 22.07.2014 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej zaprasza do składania ofert na zbiór zboża kombajnem z działki szkolnej położonej w Wólce Gościeradowskiej.
Powierzchnia działki szkolnej: 27,80 ha.
w tym:
– jęczmień jary 11,30 ha
– pszenżyto ozime 14,50 ha
– owies 2,00 ha
Oferta winna zawierać cenę brutto za całość usługi – kombajn bez sieczkarni. Usługę należy wykonać w terminie ustalonym przez Usługobiorcę uwzględniając możliwość odbioru ziarna do magazynu (10 t dziennie).
Ofertę w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej.
Termin składania ofert 28.07.2014 r.

 


Wólka Gościeradowska, dn. 23.07.2014 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zespół Szkól im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej

zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przewozowych

polegających na dowożeniu uczniów Gimnazjum Zespołu Szkół w roku szkolnym 2014/2015.

 

Treść zapytania ofertowego

Załaczniki

 

 


 

Wólka Gościeradowska  22.01.2014 r.

Ogłoszenie

W wyniku wyłonienia dostawcy materiałów dydaktycznych na nasze zaproszenie z dnia 13.01.2014 r. złożone zostały następujące oferty:
1.Polanglo Sp.z o.o 02-285 Warszawa ulszyszkowa20, Księgarnia edukacyjno-Językowa 20-006 Lublin, ul. Kołłatają 3
cena ofertowa brutto 1834, 80 zł.
2.,,Teksa” Agnieszka Jarosińska  ul.Sikorskiego 23/12, 46-040 Ozimek
cena ofertowa brutto 1870, 00 zł
3. Kodeks 2002 Sp z.o.o Lipniki 97, 86-005 Białe Błota
cena ofertowa brutto 2 124,30 zł
4. PPPHU ,,Vika” Renata Musielska
Lubanów 26b, 98-235 Błaszki
cena ofertowa brutto 1688,95 zł
5.PHU ,,Lex” Jolanta Kosidło, ul. Kochanowskiego 1A, 23-200 Kraśnik
cena ofertowa brutto 1645,00zł.

wpłynęła również oferta Firmy Handlowej Kazimierz Szczygielski, Biuro -SERWIS ,,PRIMAKS” ul.Jagiellońska 14, 37-200 Przeworsk. Została ona zwrócona oferentowi bez otwierania z uwagi na jej wpłynięcie do Zamawiającego po ustalonym terminie. Oferta wpłynęła 20.01.2014 r. o godz. 12.30.

Wybrano ofertę firmy
PHU ,,Lex” Jolanta Kosidło, ul. Kochanowskiego 1A, 23-200 Kraśnik
cena ofertowa brutto 1645,00zł.

Wólka Gościeradowska 24.12.2013

Ogłoszenie

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej w związku z realizacją projektu „Inwestujemy w naszą przyszłość” nr umowy 1039/POKL.09.02.00-06-115/12-00  zaprasza do składania ofert na dostawę

 • Ekspres ciśnieniowy do kawy
 • Meble barowe
 • Serwis do kawy (naczynia)

według dołączonego załącznika.

Oferta winna zawierać jednostkową cenę brutto.

Termin wykonania dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy.

Termin składania ofert  03.01.2014  r  godzina 1030.

Dopuszcza się składanie ofert całkowitych i cząstkowych (osobno na każdą pozycje).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.01.2014 r godzina 1100   w gabinecie wicedyrektora (budynek Gimnazjum Zespołu Szkół).

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej,  w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem  „Oferta na realizację zadania kursu baristy. Nie otwierać do dnia 03.01.2014 r. godzina 1100.”

 

Załączniki:

 1. Specyfikacja Warunków Zamówienia (wyposażenie baru – specyfikacja)

Wólka Gościeradowska 12.12.2013 r.

 

Ogłoszenie

 

W wyniku wyłonienia dostawcy  opryskiwacza polowego zaczepianego, na  nasze zaproszenie zostały złożone następujące oferty:

1.Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

,,Roltex Siedliszcze” Sp. z o.o.

ul. Chełmska 1

22-130 Siedliszcze

cena ofertowa brutto 17 200 zł- opryskiwacz polowy prod. Biardzki

2.Agromarket Jaryszki Sp. z o.o.

Ul. Szczebrzeska 19

22-400 Zamość

cena ofertowa brutto 17 835 zł- opryskiwacz polowy 12 18 Jarmet

3.Rol-Mech

Grażyna i Jan Grześko Spółka z o.o.

Ul. Słowackiego 17

37-550 Radymno

cena ofertowa brutto 18 900 zł- opryskiwacz polowy  P-368 Jarmet

4. PHSR ,,Agroma” Sp z o.o.

Ul. Diamentowa 5

20-447 Lublin

cena ofertowa brutto 18 600 zł- opryskiwacz polowy Jarmet

5. Maszyny rolnicze-części zamienne

Ryszard Turczyński

Ul. Narutowicza 14

23-465 Turobin

cena ofertowa brutto  23 400 zł- opryskiwacz polowy P152/1218 prod. Promar

6.Savona Sp. z o.o.

Rudnik Szlachecki 59

23-212 Wilkołaz

Cena ofertowa brutto 27 552 zł- opryskiwacz polowy TL1218 Tad-Len

 

 

7.Asprim Sp.z o.o

Ul. Kolejowa 79 a

24-220 Niedrzwica Duża

Cena ofertowa brutto 26 220,94 zł- opryskiwacz polowy TL1218 Tad-Len

 

 

Wybrano ofertę firmy:

 

1.Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe

,,Roltex Siedliszcze” Sp. z o.o.

ul. Chełmska 1

22-130 Siedliszcze

cena ofertowa brutto 17 200 zł- opryskiwacz polowy prod. Biardzki

 

Wólka Gościeradowska 27.11.2013

Ogłoszenie

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej w związku z realizacją projektu „Inwestujemy w naszą przyszłość” nr umowy 1039/POKL.09.02.00-06-115/12-00  zaprasza do składania ofert na dostawę opryskiwacza polowego zaczepianego według dołączonego załącznika.

Oferta winna zawierać jednostkową cenę brutto.

Termin wykonania dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy (nie później niż do 31.12.2013).

Termin składania ofert  11.12.2013 r  godzina 1030.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2013 r godzina 1100   w gabinecie wicedyrektora (budynek Gimnazjum Zespołu Szkół).

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej,  w zamkniętych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem  „Oferta na dostawę opryskiwacza polowego zaczepianego. Nie otwierać do dnia 11.12.2013 r. godzina 11.”

 

Załączniki:

 1. Formularz oferty
 2. (załacznik opryskiwacz)

 

Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej,

23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego Opel Corsa:

 

1.Samochód osobowy Opel Corsa 1,4,  rok prod. 1997, benzyna, LPG, przebieg 323 tys. km, cena wywoławcza  1200 zł.

 

Wartość wadium ustala się na 10% ceny wywoławczej. Wadium jest płatne w kasie lub na konto organizatora w terminie do 06.11.2013r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Gościeradowie nr konta 15871710642009900027430012.

Termin przetargu ustala się na 07.11.2013 r. godz. 10. 00 w siedzibie Zespołu Szkół, Wólka Gościeradowska 72a, 23-275 Gościeradów. Samochód przeznaczony do sprzedaży można oglądać codziennie w godz. 8.00-14.00

Informacja o przetargu: Marek Rusek, tel. 15 838 11 38. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w regulaminie przetargu udostępnionym na stronie www.wolkaszkola.pl. Ogłoszenie podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły i Starostwa Powiatowego w Kraśniku. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Dokumenty przetargowe w formacie PDF