SZKOŁA POLICEALNA

REKRUTACJA DO SZKOŁY POLICEALNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

I. Kształcenie w Szkole Policealnej ( tryb zaoczny) odbywa się w zawodzie:

  • opiekun osoby starszej,
  • opiekun w domu pomocy społecznej
  • technik turystyki na obszarach wiejskich
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

II. O przyjęcie do Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.

III. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 3 czerwca 2019r.

do 15 lipca 2019r.

od 25 lipca 2019r.

do 16 sierpnia 2019r.

2. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie. od 3 czerwca 2019r.

do 15 lipca 2019r.

od 25 lipca 2019r.

do 16 sierpnia 2019r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. do 17 lipca 2019r. od 25 lipca 2019r.

do 23 sierpnia 2019r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 18 lipca 2019r.

 godz. 15.00

26 sierpnia 2019 r.

do godz. 12.00

5. Złożenie przez kandydata    albo    rodzica kandydata niepełnoletniego      oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie     wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono   złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej do 24 lipca 2019r.

 godz. 15.00

do 29 sierpnia 2019r.

do godz. 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów   przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych 25 lipca 2019r.

godz. 12.00

30 sierpnia 2019r. do godz. 12.00
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły policealnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 25 lipca 2019r.

godz. 15.00

30 sierpnia 2019r.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 zawarte są w  zarządzeniu  nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r.