LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

REKRUTACJA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ W WÓLCE GOŚCIERADOWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

  1. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła trzyletnia, kształcąca w trybie zaocznym.
  2. O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej.
  3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
 

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 do 26 czerwca 2019r.  od 8 sierpnia 2019r.

do 13 sierpnia 2019r.

do godz. 10.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  do 12 lipca 2019r.  23 sierpnia 2019r.
3. Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. do 10 lipca 2019r. do 20 sierpnia 2019r.
 

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.  do 24 lipca 2019r.

godz. 10.00

 27 sierpnia

2019r.

 

5.

Złożenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego :

– oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

 do 5 sierpnia 2019r. do godz. 15.00  do 29 sierpnia 2019r. do godz. 15.00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  8 sierpnia 2019r.  do godziny 10.00  do 30 sierpnia 2019r.
7. Poinformowanie przez dyrektora szkoły dla dorosłych kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole  9 sierpnia 2019r. 30 sierpnia 2019r.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/20 zawarte są w  zarządzeniu  nr 5/2019 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019r.