OFERTA EDUKACYJNA

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej na rok szkolny 2019/2020

I. Technikum dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej kształcące w zawodzie:

kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolniczej

kwalifikacja ROL.10 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

kwalifikacja HGT. 02 –przygotowanie i wydawanie dań

kwalifikacja HGT. 12 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

kwalifikacja DRM.04 – wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

kwalifikacja DRM.08 – organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

kwalifikacja HGT.03 -obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

kwalifikacja HGT.06- realizacja usług w recepcji

II. Branżowa szkoła I stopnia dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej– oddział wielozawodowy:

 • cukiernik

kwalifikacja SPC.01 – produkcja wyrobów cukierniczych

 • piekarz

kwalifikacja SPC. 03 – produkcja wyrobów piekarskich

 • kucharz

kwalifikacja HGT. 02 –przygotowanie i wydawanie dań

 •  rolnik

kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolniczej

 • mechanik pojazdów samochodowych

kwalifikacja MOT. 05 – obsługa, diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych

 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

kwalifikacja ROL. 02 – eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

kwalifikacja BUD.11 – wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

 • monter stolarki budowlanej

kwalifikacja BUD.10 – wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

 • fryzjer

kwalifikacja FRK. 01 – wykonywanie usług fryzjerskich

 • stolarz

kwalifikacja DRM.04 – wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

Szkoły dla dorosłych:

I. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

II. Szkoła policealna kształcąca w zawodzie:

kwalifikacja HGT. 09 – prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

kwalifikacja HGT. 10 – prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

 • opiekun osoby starszej

kwalifikacja SPO. 02 – świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

 • opiekun w domu pomocy społecznej

kwalifikacja SPO. 03 – świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

kwalifikacja BPO. 01 – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

III. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • kucharz – kwalifikacja HGT. 02 –przygotowanie i wydawanie dań

 • rolnik – kwalifikacja ROL. 04 – prowadzenie produkcji rolniczej

 • cukiernik – kwalifikacja SPC.01 – produkcja wyrobów cukierniczych