Rada Rodziców

Rada Rodziców:

Przewodniczący – Ewa Woźniak

Zastępca – Iwona Pączek

Skarbnik – Dorota Kilianek

Sekretarz – Mariola Flisek

Członek – Agnieszka Wójtowicz

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Jolanta Ul

Zastępca – Joanna Kosińska

Członek – Małgorzata Szczerepa