Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

Terminarz egzaminu

Egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji odbędą się w następujących terminach:

– 9  stycznia 2019 r. (środa) godz. 13.00 T.15 -część praktyczna;

– 9  stycznia 2019 r. (środa) godz. 13.00 R.16 -część praktyczna;

– 10  stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 10.00 R.03 -część pisemna;

– 10  stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 10.00 T.06 -część pisemna;

– 10  stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 12.00 R.16 -część pisemna;

– 10  stycznia 2019 r. (czwartek) godz. 12.00 T.15 -część pisemna;