Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Terminarz egzaminu

Egzamin maturalny – część pisemna odbędzie się w następujących terminach:

– 6 maja 2019 r. (poniedziałek) – język polski;

– 7 maja 2019 r. (wtorek) – matematyka;

– 8 maja 2019 r. (środa) – język angielski;

Egzamin maturalny – część ustna odbędzie się według harmonogramu ustalonego przez szkołę (harmonogram ustalony zostanie w terminie późniejszym).