Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania.

Terminarz egzaminu

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w następujących terminach:

– 10 kwietnia 2019 r. (środa) – część humanistyczna:

godz. 9:00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – będzie trwał 60 minut,

godz. 11:00 – egzamin z zakresu języka polskiego – będzie trwał 90 minut,

– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza:

godz. 9:00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) – będzie trwał 60 minut,

godz. 11:00 – egzamin z zakresu matematyki – będzie trwał 90 minut,

– 12 kwietnia 2019 r. (piątek) – język obcy nowożytny:

godz. 9:00 – egzamin na poziomie podstawowym – będzie trwał 60 minut,

godz. 11:00 – egzamin na poziomie rozszerzonym – będzie trwał 60 minut,