Władze Stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

Skład Zarządu:

 1. Iwona Wojciechowska – prezes
 2. Cecylia Leśniak – w-ce prezes
 3. Mariusz Karkusiewicz – skarbnik
 4. Bernarda Stepuch – sekretarz
 5. Włodzimierz Witkowski – członek
 6. Jacek Ciołek – członek.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Olga Smarzyńska – przewodnicząca
 2. Marzena Sidorowska – członek
 3. Stanisław Szczerepa – członek