Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych sem. VI

Informacje dla słuchaczy VI semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

I. Opiekun roku:

Stanisław Kurz

 

II. Harmonogram zjazdów VI semestr

Zjazd 1 – nauka zdalna
30.01.2021 (sobota) 31.01.2021 (niedziela)
8:00 – 11:45 język polski (5)

12:00 – 15:45 matematyka(5)

8:00 – 11:45 matematyka(5)

12:00 – 15:45 język angielski (5)

Zjazd 2
13.02.2021 (sobota) 14.02.2021 (niedziela)
8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45  biologia(5)

8:00 – 11:45  biologia(5)

12:00 – 15:45  matematyka(5)

Zjazd 3
27.02.2021 (sobota) 28.02.2021 (niedziela)
8:00 – 11:45 matematyka(5)

12:00 – 15:45 język angielski (5)

8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45 matematyka (5)

Zjazd 4
13.03.2021 (sobota) 14.03.2021 (niedziela)
8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45 biologia (5)

8:00 – 11:45  biologia(5)

12:00 – 15:45  matematyka(5)

Zjazd 5
27.03.2021 (sobota) 28.03.2021 (niedziela)
8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45 biologia (5)

8:00 – 11:45 matematyka(5)

12:00 – 15:45 język angielski (5)

Zjazd 6
10.04.2021 (sobota) 11.04.2021 (niedziela)
8:00 – 11:45 język polski (5)

12:00 – 15:45 matematyka(5)

8:00 – 8:45  język polski (1)

8:50 – 10:20 język angielski (2)

10:30 – 12:00 biologia (2)

12:05 – 15:05 matematyka (4)

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ PO SEMESTRZE VI

 

Lp. Data Godz. Przedmiot Forma egzaminu Egzaminator
1. 16.04.2021 r. 16.00 Biologia pisemny A. Trancygier
2. 17.00 Matematyka pisemny S. Kurz
3. 17.04.2021 r. 9.00 Język angielski pisemny K. Krzyszkowska
4. 10.00 Język polski ustny M. Gajur
5. 18.04.2021 r. 9.00 Język polski pisemny M. Gajur
6. 10.00 Język angielski ustny K. Krzyszkowska
7. 19.04.2021 r. 16.00 Matematyka ustny S. Kurz

 

III. Wskazówki dotyczące pisania prac kontrolnych.