Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych sem. V

Informacje dla słuchaczy V semestru Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

I. Opiekun roku:

Stanisław Kurz

 

II. Harmonogram zjazdów V semestr

Zjazd 1
26.09.2020 (sobota) 27.09.2020 (niedziela)
8:00 – 11:45 język polski (5)

12:00 – 15:45 matematyka(5)

8:00 – 11:45 matematyka(5)

12:00 – 15:45 język angielski (5)

Zjazd 2
10.10.2020 (sobota) 11.10.2020 (niedziela)
8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45  biologia(5)

8:00 – 11:45  biologia(5)

12:00 – 15:45  matematyka(5)

Zjazd 3 – nauka zdalna
24.10.2020 (sobota) 25.10.2020 (niedziela)
8:00 – 11:45 matematyka(5)

12:00 – 15:45 język angielski (5)

8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45 matematyka (5)

Zjazd 4– nauka zdalna
7.11.2020 (sobota) 8.11.2020 (niedziela)
8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45 biologia (5)

8:00 – 11:45  biologia(5)

12:00 – 15:45  matematyka(5)

Zjazd 5 – nauka zdalna
21.11.2020 (sobota) 22.11.2020 (niedziela)
8:00 – 11:45  język polski (5)

12:00 – 15:45 biologia (5)

8:00 – 11:45 matematyka(5)

12:00 – 15:45 język angielski (5)

Zjazd 6– nauka zdalna
5.12.2020 (sobota) 6.12.2020 (niedziela)
8:00 – 11:45 język polski (5)

12:00 – 15:45 matematyka(5)

8:00 – 8:45  język polski (1)

8:50 – 10:20 język angielski (2)

10:30 – 12:45 biologia (3)

12:50 – 15:05 matematyka (5)

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ PO SEMESTRZE V

Lp. Data Godz. Przedmiot Forma egzaminu Egzaminator
1. 11.12.2020r. 16.00 Biologia pisemny A. Trancygier
2. 17.00 Matematyka pisemny S. Kurz
3. 12.12.2020r. 9.00 Język angielski pisemny K. Krzyszkowska
4. 10.00 Język polski ustny M. Gajur
7 13.12.2020r. 9.00 Język polski pisemny M. Gajur
8 10.00 Język angielski ustny K. Krzyszkowska
9 14.12.2020r. 16.00 Matematyka ustny S. Kurz

 

III. Wskazówki dotyczące pisania prac kontrolnych.

IV. Tematy prac zaliczeniowych V semestr LOD

V. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – harmonogram sesji egzaminacyjnej V semestr roku szkolnego 2020/2021

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ PO SEMESTRZE V

Harmonogram zostanie podany w terminie późniejszym