Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodnicząca  – Weronika Pączek

Zastępca Przewodniczącej  – Patryk Brodowski

Skarbnik – Aleksandra Zawisza

Sekretarz – Anna Pierzchała

Opiekunowie  – Katarzyna Tomczyk, Mariusz Karkusiewicz

 

Samorząd Uczniowski współdziała z Dyrekcją i nauczycielami. Jego głównym celem jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy i szkoły. Wszelkie działania i podejmowane wysiłki mają  na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego, próbę zagospodarowania uczniom wolnego czasu i zrobienia czegoś dla innych.

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowskiej na rok szkolny 2018/19

 

Podstawa prawna:

 Ustawa z dn. 14.12.2016r. o prawie oświatowym (art.2, 68, 85,98).

– Ustawa z dn. 24. 04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

– Statut Szkoły (Roz.3, par.10).

 

 

CELE: 

 1. Aktywizowanie uczniów, motywowanie do podejmowania działań na rzecz szkoły.
 2. Kształtowanie umiejętności planowania i współdziałania.
 3. Uczenie samodzielności, gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 4. Organizacja życia kulturalnego w szkole.
 5. Umożliwienie pracy wolontariackiej uczniom zainteresowanym taką działalnością.
 6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

 

 DZIAŁANIA: 

Wrzesień

 1. Wybór Samorządu Uczniowskiego na nowy rok szkolny 2018/2019 oraz opiekuna SU.
 2. Udział młodzieży i pocztu sztandarowego w powiatowej inauguracji roku szk. 2018/19.
 3. Opracowanie planu pracy. Podział ról między przedstawicieli SU.
 4. Zagospodarowanie gazetki ściennej SU.
 5. Udział w akcji „Sprzątanie świata”.

 

Październik

 1. Przygotowanie gazetki ściennej pt.: „Dzień Nauczyciela”.
 2. Współorganizacja akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej..
 3. Zaplanowanie działań Szkolnego Klubu Wolontariusza na rok szk. 2018/19.

 

Listopad

 1. Przygotowanie gazetki ściennej pt.: „Święto Niepodległości”
 2. Dyskoteka andrzejkowa.
 3. Porządkowanie miejsc pamięci Narodowej.
 4. Rozpoczęcie akcji charytatywnych: Góra grosza, Szlachetna paczka, zbiórka nakrętek.
 5. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

Grudzień

 1. Świąteczna dekoracja tablicy samorządu.
 2. Życzenia dla całej społeczności szkolnej.
 3. Konkurs na najpiękniejszą klasową choinkę.
 4. Organizowanie wigilii klasowych z wychowawcami.

 

Styczeń

 1. Podsumowanie pracy SU w I semestrze.
 2. Włączenie się w akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 3. Zabawa karnawałowa.

 

Luty

 1. Przygotowanie poczty walentynkowej.
 2. Przygotowanie gazetki podsumowanie wyników nauczania w naszej szkole.

 

Marzec

 1. Życzenia dla wszystkich kobiet społeczności szkolnej.
 2. Wiosenna gazetka ścienna.
 3. Promocja naszej szkoły – współudział w organizacji dni otwartych i Święcie Patrona.

 

Kwiecień

 1. Gazetka wielkanocna.
 2. Życzenia wielkanocne dla całej społeczności szkolnej.
 3. Współorganizacja uroczystości pożegnania klas maturalnych.

 

 

Maj – czerwiec

 1. Udział w lokalnych uroczystościach z okazji 3 maja.
 2. Pomoc w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego.
 3. Podsumowanie pracy w roku szk. 2017/18.

Samorząd Uczniowski planuje udział w uroczystościach gminnych i powiatowych.