Gimnazjum

Nasze gimnazjum to szkoła bezpieczna, przyjazna uczniom, zapewniająca wychowankom prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Wytworzony klimat dobrej współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami zachęca do nauczania i uczenia się oraz sprzyja osiąganiu wysokich wyników dydaktycznych.

Trzyletni etap edukacji zakończony egzaminem gimnazjalnym właściwie przygotowuje absolwentów do nauki na wyższym etapie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych oraz prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.