Historia i społeczeństwo

Materiał do zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie-LOD 2019/2020

,,Europa i świat”-podręcznik WSiP

 

Materiał do zajęć 14.03.2020 r.

11 Chiński tort i indyjska perła XIX wiek

-opisuje politykę Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX w.; ocenia znaczenie odkrycia kultur Chin, Indii i Japonii dla cywilizacji europejskiej.

12 Japonia – przymusowe otwarcie XIX wiek

– opisuje politykę Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX w.; ocenia znaczenie odkrycia kultur Chin, Indii i Japonii dla cywilizacji europejskiej

13 Mądrość i piękno Wschodu XIX wiek

-opisuje politykę Europy wobec Chin, Indii i Japonii w XIX w.; ocenia znaczenie odkrycia kultur Chin, Indii i Japonii dla cywilizacji europejskiej.

14 „Jądro ciemności”. Spór o kolonializm XIX wiek

– przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu europejskiego dla Europy i terytoriów kolonizowanych.

15 Europa a Stany Zjednoczone 1914–1945 XX wiek

-charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w., z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury.

 

16 Europa a USA w okresie zimnej wojny XX wiek

– charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w., z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury.

17 Świat małych odległości. Proces globalizacji XX wiek

-charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację światowego handlu i jej konsekwencje.

 

Materiał do zajęć (przewidywany) na 06.06.2020

18 Kultura w dobie globalizacji i amerykanizacji XX wiek.

-charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w., z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury.

19 Bez granic. Globalny handel XX wiek

-charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację światowego handlu i jej konsekwencje.

20 Lekcja powtórzeniowa. Od europejskiej dominacji do świata wielobiegunowego.