Biologia

Zjazd III 15.03.20r.  – Hormony roślinne, Fotoperiodyzm, Ruchy roślin.

Fizjologia roślin – Botanika – Bryk.pl

oraz strona biologia.pl

Zjazd IV  29.03.20r. – Regulacja nerwowo-hormonalna. Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego człowieka. Narządy zmysłów. Gruczoły dokrewne i ich hormony ( wraz z objawami niedoczynności i nadczynności).

Układ nerwowy – Epodreczniki.pl
Układ hormonalny – Epodreczniki.pl

oraz strona biologia.pl

Zjazd III 15.03.20r.  –

Układ ruchu – kości i stawy

Budowa i funkcje szkieletu – 

Mięśnie – Epodreczniki.pl