Język polski

Materiał do zajęć w I semestrze roku szkolnego 2020/2021

Tematy z języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( 25.10.2020r.)

Temat 57 z podręcznika: „Powieściowe traktaty moralne”. Poetyka realizmu.

Proszę przeczytać realizację tematu z podręcznika oraz zapisać w zeszycie cechy powieści realistycznej str. 324.

Temat 58 z podręcznika: „Cały ten świat lalek…”. Poetyka polskiej powieści realistycznej.

Proszę przeczytać realizacje tematu z podręcznika oraz zapisać w zeszycie genezę tytułu „Lalki” B. Prusa ( Wiedzieć więcej … str. 327 ). Przeczytać fragmenty powieści z podręcznika i zrobić pisemnie polecenia do tekstu 1,3,9. Dodatkowo proszę wypisać elementy świata przedstawionego w powieści B. Prusa pt. „Lalka”.

Temat 59 z podręcznika: „I Bóg wie, co by dla kraju mógł zrobić taki jak on człowiek …”. Wokulski jako bohater nowych czasów.

Proszę przeczytać realizacje tematu z podręcznika oraz zapisać w zeszycie pojęcia kluczowe (str. 335) self – made man, portret psychologiczny, kapitalizm i liberalizm. Dodatkowo proszę wykonać do zeszytu polecenia do tekstu 6,7,8. Proszę także napisać samodzielnie charakterystyki: Stanisława Wokulskiego, Izabeli Łęckiej oraz Ignacego Rzeckiego.

Temat 60 z podręcznika „ Zmarnowaliście życie moje … Zatruliście dwa pokolenia”. Miłość w czasach nieromantycznych.

Proszę do zeszytu wykonać polecenia do tekstu 1-3, 9-11 oraz uzupełnić tabelkę ze str. 339.

 

Temat 61 z podręcznika „Z komórki przy sklepie do buduaru hrabiny, co za skok!”. Obraz społeczeństwa w „Lalce”. Proszę przeczytać wprowadzenie do lektury oraz wiedzieć więcej.

Proszę wykonać polecenie do tekstu 1,2,3,4.

 

Tematy z języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ( 7.11.2020r.)

Temat 63 z podręcznika: Stylowe zróżnicowanie języka polskiego.

Proszę zapoznać się ze stylami funkcjonalnymi (miniprzewodnik str. 353).

Uwaga: Proszę czytać lekturę pt. „Ludzie bezdomni” S. Żeromskiego.

Temat: Wędrówka po motywach i tematach pozytywizmu. Wypowiedź pisemna – rozprawka.

Proszę zapoznać się z realizacją tematu str. 382 – 388.

Temat: Umiem więcej. Wypowiedź ustna.

Proszę zapoznać się z przykładowymi opracowaniami wypowiedzi ustnej w podręczniku str. 397 – 401.

Struktura i przebieg egzaminu ustnego: Czas trwania: 30 minut, liczba punktów: 40.

Część I

– wylosowanie zadania

– opracowanie wystąpienia

– czas trwania: około 15 minut

Część II

– wystąpienie przed zespołem egzaminacyjnym

– czas trwania: około 10 minut

Część III

– dialog dotyczący wygłoszonej wypowiedzi

– czas trwania: około 5 minut

 

Temat: Młoda Polska – ogólna charakterystyka epoki.

 

Zagadnienia do opracowania:

  1. Nazwa i chronologia epoki.
  2. Główne prądy literackie: symbolizm, impresjonizm, naturalizm, dekadentyzm, ekspresjonizm.
  3. Poglądy filozoficzne.

 

Temat: Poezja Młodej Polski – analiza i interpretacja wybranych wierszy.

 

Analiza i interpretacja wybranych wierszy (pomoce w podręczniku cz. 2.2):

  1. Przerwa – Tetmajer
  2. Kasprowicz
  3. Staff
  4. Leśmian