Język polski

Materiał do zajęć w II semestrze roku szkolnego 2020/2021

Tematy z języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (13.03.2021r.)

 

Temat: Mityzacja rzeczywistości w prozie Brunona Schulza. 2 godz. lekcyjne.

 

Opowiadanie pt. „Ptaki”.

 

 

 

 

Temat: „I siedziałem w nierealnym nonsensie jak we śnie..”. Groteska w powieści pt. „Ferdydurke” W. Gombrowicza.

 

 

 

Temat: Pupa – łydka – gęba. Opowieść o człowieku w metaforach ciała.

 

 

Temat: Wojna i okupacja w kulturze i literaturze. Wprowadzenie.

 

 

Tematy z języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (28.02.2021r.)

 

Temat 53 z podręcznika: „Jest się takim, jak miejsce, w którym się jest…”. Dyskusja z determinizmem w „Granicy”.

 

Proszę zapoznać się z realizacją tematu w podręczniku str. 318 – 321.

 

 

 

 

Temat 54, 55 z podręcznika: Problematyka moralna i społeczna w  „Granicy”.

 

Dodatkowo proszę zrealizować temat uzupełniający wiedzę z lektury  – Obraz i diagnoza społeczeństwa w „Granicy” Z. Nałkowskiej (na Platformie edukacyjnej MEN – epodreczniki.pl)

 

 

 

 

 

 

Temat (część 3) podręcznika: Dwudziestolecie międzywojenne – czas awangardy.

 

Najważniejsze zagadnienia:

Nowa rzeczywistość polityczna,

Rozwój miast, gospodarki, techniki,

Filozofia podświadomości,

Kubizm,

Formizm.

 

Temat z podręcznika: „Wszyscy dążą do prawa … „Proces” jako nowoczesna parabola.

 

Proszę zrealizować temat  – Człowiek wobec prawa. „Proces” F. Kafki (na Platformie edukacyjnej MEN – epodreczniki.pl)

 

Tematy z języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (13.02.2021r.)

 

Temat 40 z podręcznika: Dwudziestolecie międzywojenne – kryzys i schyłek nowoczesności.

 

Proszę zapoznać się z realizacją tematu w podręczniku str. 250 – 255.

 

Bardzo istotne są pojęcia str. 252: sanacja, nacjonalizm, faszyzm, nazizm, komunizm.

 

 

Temat 43 z podręcznika: Inicjacje Cezarego Baryki.

 

 

Proszę zapoznać się z realizacją tematu w podręczniku.

 

 

 

 

 

Temat 44 z podręcznika: Rewolucja i jej skutki na podstawie „Przedwiośnia” S. Żeromskiego.

 

Analiza obrazu rewolucji:

 

Skutki instytucjonalne (z punktu widzenia państwa)

 

– braki w zaopatrzeniu ludności

– zamknięcie sklepów

– zamknięcie banków

– brak pensji

– eksmitowanie ludzi z mieszkań

– rekwirowanie majątków

– dyktatura tłumu

– chaos w życiu publicznym

– brak władzy

– samowola ludzi

 

Skutki społeczne(relacje między ludźmi i grupami społecznymi)

 

– ekspansja antagonizmów narodowościowych

– budzenie się najniższych instynktów

– bezzasadne okrucieństwo

– samowolne wyroki, tortury

– egzekucje

– deprawacja głównie młodych ludzi

– mordy, rzezie, masowa śmierć

 

Temat 45 z podręcznika: „Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei!”. Projekty odrodzonego państwa.

 

Wnioski odnośnie programów społeczno-politycznych:

– koncepcje społeczno-polityczne autorstwa dwóch pokoleń (Seweryn Baryka, Szymon Gajowiec – Antoni Lulek),

– brak jednoznacznego rozstrzygnięcia sporu politycznego ukazanego w powieści,

 

 

Tematy z języka polskiego – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (30.01.2021r.)

 

Temat 32 z podręcznika: Różne ujęcia sprawy narodowej w XIX i XX wieku.

 

Proszę zapoznać się z realizacją tematu w podręczniku str. 176 – 182.

 

Bardzo istotne są pojęcia kluczowe str. 130.

 

 

Temat 35 z podręcznika: Joseph Conrad jako świadek epoki kolonialnej.

 

 

Proszę zapoznać się z genezą utworu, wprowadzeniem do lektury oraz fragmentami zawartymi w podręczniku.

 

 

 

 

 

Temat 37 z podręcznika: „Nawet dżungla chciała jego śmierci…”. Coppola czyta Conrada.

 

Proszę ten temat zrealizować korzystając z Platformy edukacyjnej MEN – epodreczniki.pl, temat brzmi: Czy kapitana Willarda i pułkownika Kurtza można nazwać bohaterami conradowskimi?.

 

 

Temat 39 z podręcznika: Młoda Polska jako czas przełomu – wędrówka przez symbole i motywy.

 

Proszę zapoznać się z realizacją tematu w podręczniku str. 214 – 216.

 

Temat str. 217 z podręcznika: Umiem więcej.

 

Analiza przykładowej realizacji zadań i wypracowania maturalnego.