Matematyka

W miarę postępu dodawane będą kolejne tematy i materiały(coraz niżej)

Zjazd 1

30.o1.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Reguła mnożenia reguła dodawania.
 2. Wariacje.
 3. Permutacje.
 4. Kombinacje.
 5. Kombinatoryka – zadania różne.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 3 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

31.01.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Doświadczenia losowe.
 2. Zdarzenia. Działania na zdarzeniach.
 3. Określenie prawdopodobieństwa.
 4. Prawdopodobieństwo klasyczne.
 5. Doświadczenia losowe wieloetapowe.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 3 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 2

14.02.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Prawdopodobieństwo warunkowe.
 2. Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym.
 3. Niezależność zdarzeń.
 4. Podstawowe pojęcia statystyki opisowej. Prezentacja danych z obserwacji statystycznych.
 5. średnia z próby

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 3

27.02.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Mediana z próby i moda z próby.
 2. Wariancja i odchylenie standardowe z próby.
 3. Płaszczyzny i proste w przestrzeni
 4. Rzut równoległy na płaszczyznę.
 5. Prostopadłość prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów w sieci:

 

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

28.02.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Rzut prostokątny na płaszczyznę.
 2. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.
 3. Kąt miedzy prostą a płaszczyzną.
 4. Graniastosłupy.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów w sieci:

 

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 4

14.03.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Ostrosłupy.
 2. Siatka wielościanu. Pole powierzchni wielościanu.
 3. Objętość wielościanu.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 5 i 6

28.03.2021 matematyka 5h

oraz

10.04.2021 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Przekroje wielościanów.
 2. Bryły obrotowe.
 3. Pole powierzchni brył obrotowych.
 4. Objętość brył obrotowych.
 5. Stereometria zadania różne.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

11.04.2021 matematyka 4h

Tematyka:

 1. Zastosowanie analizy matematycznej w rozwiązywaniu zadań z geometrii przestrzennej.
 2. Praca z przykładowym arkuszem maturalnym.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

 

i wiele, wiele innych………

Natomiast arkusze maturalne wraz z przykładowymi rozwiązaniami można znaleźć na stronie CKE:

Arkusze

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com