Matematyka

W miarę postępu dodawane będą kolejne tematy i materiały(coraz niżej)

Zjazd 3

15.03.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Twierdzenie Bezouta
 2. Pierwiastek wielokrotny
 3. Rozkładanie wielomianów na czynniki
 4. Równania wielomianowe. Zadania prowadzące do równań wielomianowych
 5. Równania wielomianowe z parametrem

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

https://epodreczniki.pl/a/pierwiastki-rownan/DFCwJv2Pf

https://epodreczniki.pl/a/rownania-stopnia-trzeciego-w-postaci-iloczynu/D11mwiSbO

https://epodreczniki.pl/a/rownania-stopnia-trzeciego-w-postaci-iloczynu/DocdIbQ7d

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 4

28.03.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Funkcje wielomianowe
 2. Nierówności wielomianowe
 3. Ułamek algebraiczny. Skracanie i rozszerzanie ułamków algebraicznych
 4. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków algebraicznych
 5. Zadania na dowodzenie z zastosowaniem ułamków algebraicznych

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

http://smurf.mimuw.edu.pl/uczesie/?q=wielomiany_teoria_funkcje

https://epodreczniki.pl/a/wyrazenia-wymierne-rownania-wymierne/DmG9rAguB

https://pl.wikibooks.org/wiki/Matematyka_dla_liceum/Funkcje_wymierne/Dzia%C5%82ania_na_wyra%C5%BCeniach_wymiernych

https://zadania.info/d1/28767

 

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

29.03.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Równania wymierne
 2. Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych
 3. Nierówności wymierne
 4. Równania i nierówności wymierne z parametrem
 5. Proporcjonalność odwrotna

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

https://epodreczniki.pl/a/wyrazenia-wymierne-rownania-wymierne/DmG9rAguB

https://epodreczniki.pl/a/proporcjonalnosc-odwrotna/DcN2NwaMD

https://epodreczniki.pl/a/wykres-funkcji/DMjeeayJi

https://www.edukator.pl/rownania-i-nierownosci-wymierne,1398.html

https://epodreczniki.pl/a/wielkosci-odwrotnie-proporcjonalne/DbUoaRiiM

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 5

18.03.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Równania wymierne.
 2. Zadania tekstowe prowadzące do równań wymiernych.
 3. Nierówności wymierne.
 4. Równania i nierówności wymierne z parametrem.
 5. Proporcjonalność odwrotna.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com