Matematyka

W miarę postępu dodawane będą kolejne tematy i materiały(coraz niżej)

Zjazd 3

24.10.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Granica funkcji w punkcie.
 2. Obliczanie granicy funkcji w punkcie.
 3. Granice jednostronne funkcji w punkcie.
 4. Granice funkcji w nieskończoności.
 5. Granica niewłaściwa funkcji.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 3 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

https://epodreczniki.pl/b/jak-obliczyc-granice-funkcji-w-punkcie/P3pFAhDcq

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

25.10.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Ciągłość funkcji w punkcie.
 2. Funkcja pochodna.
 3. Styczna do wykresu funkcji.
 4. Pochodna funkcji a jej monotoniczność.
 5. Ekstrema lokalne funkcji.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 3 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

https://epodreczniki.pl/b/przyklady-funkcji-ciaglych/P4ph7GTNR

https://epodreczniki.pl/b/zwiazek-pochodnej-z-ciagloscia-funkcji/PWM7R7KPf

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com

Zjazd 4

8.11.2020 matematyka 5h

Tematyka:

 1. Najmniejsza i największa wartość funkcji w przedziale.
 2. Badanie przebiegu zmienności funkcji.
 3. Zadania optymalizacyjne.
 4. Wektor w układzie współrzędnych.

Tematy należy przyswoić wykorzystując dostępną literaturę oraz szerokie zasoby Internetu.
W szczególności podręcznik Matematyka Podręcznik do liceów i techników klasa 2 (poziom rozszerzony) wyd. OE Pazdro.

Można skorzystać z następujących materiałów:

i wiele, wiele innych………

W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą

Stanisław Kurz

skurzek@gmail.com