Kwalifikacyjny kurs zawodowy – RL.03

Zjazd V 14-15.03 2020 r.

Organizacja pracy sprzętu rolniczego (15.03.2020 r.)

Agregatowanie i eksploatacja maszyn do zbioru i konserwacji zielonek. Materiał opracować na podstawie podanej na literatury oraz zasobów sieci Internet

 

Przepisy ruchu drogowego

Tematy do realizacji w ramach samokształcenia przez słuchaczy KKZ:
 1. Jazda w dzień i w nocy oraz terenie górzystym.
 2. Technika kierowania – dociążanie przodu, pokonywanie łuków, dobór prędkości.
 3. Manewry drogowe – włączanie się do ruch, wyprzedzanie, cofanie itp.
 4. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach. Jazda z przyczepą.
 5. Warunki przeprowadzania egzaminu teoretycznego i praktycznego w zakresie kategorii T.
 6. Budowa pojazdu – wiadomości ogólne.
 7. Silnik jako jednostka napędowa.

Pomocne w samokształceniu:

Kodeks Drogowy, strony internetowe z  wyżej wymienionej tematyki oraz filmy na youtube: https://zprawejstrony.pl/technika-kierowania-pojazdem-podstawy/,

https://www.szkola-jazdy.pl/podstawy-techniki-kierowania-samochodem/

https://mojafirma.infor.pl/moto/prawo-na-drodze/manewry/

http://www.word.opole.pl/page/135,egzamin-praktyczny-na-prawo-jazdy.html

https://www.info-samochody.pl/artykul,id_m-91,t-budowa_pojazdu_samochodowego.html

Zjazd VII 18-19.04.2020 r.

 

Technika w rolnictwie

Tematy do realizacji w ramach samokształcenia przez słuchaczy KKZ:

 1. Mechanizacja zbioru zielonek.
 2. Mechanizacja zbioru siana.
 3. Mechanizacja zbioru i produkcja kiszonek.
 4. Maszyny do wieloetapowego zbioru zbóż.
 5. Kombajny do zbioru zbóż.

Pomocne w samokształceniu:   strony internetowe z  wyżej wymienionej tematyki oraz filmy na youtube:

https://docplayer.pl/37689792-Mechanizacja-zbioru-i-konserwacji-zielonek.html

https://www.youtube.com/watch?v=Q0q69CxAX6I

http://rolniczeabc.pl/364131,Produkcja-wysokojakosciowej-kiszonki.html

https://www.youtube.com/watch?v=tJIFCH4znl8

https://www.youtube.com/watch?v=3ZCgP-_Q1Os

 

W przypadku pytań, wątpliwości i konsultacji zachęcam do kontaktu na moim e-mail: romualdj65@wp.pl

Tematyka do realizacji w ramach samokształcenia  przez słuchaczy KKZ.

 

Przepisy ruchu drogowego:

Wyposażenie dodatkowe i stan techniczny, a bezpieczeństwo jazdy.

Czynności kontrolno-obsługowe.

Badania techniczne i dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Wypadkowość i ratownictwo drogowe.

Stan zagrożenia życia i udzielanie pierwszej pomocy.

Technika w rolnictwie:

Czyszczenie, sortowanie i dosuszanie ziarna.

Mechanizacja zbioru roślin okopowych i ich bezpieczna obsługa.

Mechanizacja prac w rolnictwie ekologicznym.

Zasady bezpiecznej obsługi maszyn i narzędzi rolniczych.

Proszę o korzystanie zasobów stron internetowych, a w szczególności strony: kwalifikacjewzawodzie.pl, gdzie można wykonywać testy on-line przygotowujące do egzaminu państwowego.

Organizacja pracy sprzętu rolniczego. 19.04.2020

 1. Obsługa i eksploatacja maszyn do zbioru jedno – i wieloetapowego zbóż.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. 19.04.2020

 1. Wyposażenie i obsługa magazynów, suszarni i czyszczalni ziarna.

Zjazd VIII 9-10.05.2020 r.

10.05.2020

Organizacja pracy sprzętu rolniczego.

 1. Eksploatacja maszyn do zbioru roślin okopowych.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej.

 1. Maszyny specjalistyczne w rolnictwie ich obsługa i zastosowanie.