Nauczanie zdalne w szkołach dla dorosłych

Z uwagi na zamknięcie placówek oświatowych i przejście na nauczanie zdalne, wszyscy uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół w Wólce Gościeradowski mają obowiązek realizacji nauki poprzez naukę zdalną.

Materiały przewidziane do realizacji Umieszczane będą na stronie Zespołu Szkół w zakładkach przypisanych poszczególnym typom szkół dla dorosłych.

Dodatkowo wskazane jest ustanowienie kontaktu pomiędzy słuchaczami i nauczycielami poszczególnych zajęć. W tym celu prosimy słuchaczy o wysłanie ze swojej skrzynki e-mail wiadomości na adres: zswolkagosc@gmail.com (można założyć specjalne konto do tego celu, zaleca się konto na gmailu (jednakże nie jest to warunek konieczny) ze względu na znaczną ilość narzędzi wspomagających)  wiadomości o temacie Kontakt i treści w której będzie rodzaj szkoły oraz imię i nazwisko słuchacza. Dane te zostaną przekazane nauczycielom przedmiotów.

Słuchacze który już przekazali kontakt niektórym nauczycielom również proszeni są o przesłanie powyższej wiadomości.

Po nawiązaniu kontaktu nauczyciele przedmiotów indywidualnie ustalą formę i sposób realizacji nauczania zdalnego.

Prosimy niezwłoczne wykonanie powyższych czynności!!!

Uwaga: Przesłanie wiadomości na w/w adres jest równoznaczne ze zgodą na udostępnianie danych osobowych tj. imienia i nazwiska, oddziału oraz adresu mailowego pracownikom szkoły w celu przeprowadzenia nauki zdalnej.