Udział w projekcie dla uczniów szkół rolniczych – Zakopane.

W dniach 23 – 25 października uczniowie klas II i IV Technikum wzięli udział w wyjazdowym szkoleniu dotyczącym działań nakierowanych na współpracę rolników, np. grupy producenckie, spółdzielczość, kooperatywy spożywcze (w ramach PROW 2014-2020).

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału młodych mieszkańców wsi we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem działań wspólnych rolników, np. sprzedaż bezpośrednia, RHD, GPR, skrócone łańcuchy dostaw.

Młodzież wysłuchała wykładów z zainteresowaniem, ale najciekawszy okazał się wyjazd studyjny po Podhalu. Zwiedziliśmy bacówkę ( produkcja oscypków, korbaczy i bundza) i tłocznię soków Maurera. Ale największe wrażenie zrobiła na nas zapora na jeziorze w Czorsztynie. Wyjazd zakończył się spotkaniem z pomysłodawczynią i współautorką polsko – słowackiego ekomuzeum „Dziedziny Dunajca”.