Podsumowanie akcji zbiórki elektroodpadów w roku szkolnym 2018/19

Z inicjatywy Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody w Zespole Szkół w Wólce Gościeradowskiej przeprowadzona została akcja zbierania zużytego sprzętu elektronicznego: telefonów komórkowych, komputerów, pralek, lodówek ładowarek, itp. Niesprawne urządzenia zagracają domy, nie można pozbyć ich się w ramach regularnej wywózki śmieci – ich zbiórka i utylizacja wymaga specjalnych pozwoleń i certyfikatów . Nawiązaliśmy kontakt z firmą Green Office Ecologic sp. z o.o, organizatorem akcji ” Dzieci zbierają elektrośmieci” ( http://dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl/o-green-office-ecologic/), która prowadzi zbiórki zużytego sprzętu w placówkach oświatowych. W okresie listopad 2018 – maj 2019 roku zebraliśmy 1405 kg różnego rodzaju urządzeń, ostatnia partia została odebrana przez firmę na początku czerwca. Za otrzymany bon w kwocie 281 zł zakupiony zostanie sprzęt sportowy. Wszystkim uczniom oraz osobom, które przyczyniły się do pomyślnego rozwoju akcji serdecznie dziękujemy.
                                                                Halina Kawęcka – Rachoń