Doposażamy…. Dokształcamy…. Inwestujemy w przyszłość naszych uczniów!

W upływającym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej ponownie mieli szansę uczestniczyć w licznych dodatkowych kursach i szkoleniach. Wdrożony  projekt pt. „Zawodowy start w lepszą przyszłość” to kolejna inicjatywa mająca na celu umożliwienie młodzieży rozwijanie umiejętności zawodowych oraz zdobywanie nowych uprawień. Tym razem zaproponowaliśmy uczniom technikum żywienia i usług gastronomicznych możliwość kształcenia w kierunku cukiernik, barman – kelner oraz barista. Przyszli rolnicy mieli możliwość zdobycia uprawnień na wózki widłowe. Każde z dodatkowych szkoleń kończy się egzaminem, po którym młodzież uzyska dodatkowe uprawnienia zawodowe. Po zakończeniu szkoleń oraz zdaniu egzaminów uczniowie odbędą również płatne miesięczne staże zawodowe.  W założeniach projektu znalazło się także doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt gastronomiczny, m.in. nowe kuchnie, piekarniki, stoły gastronomiczne, roboty kuchenne, miesiarki oraz niezliczony drobny sprzęt kuchenny. Pracownia gastronomiczna po doposażeniu w tym i poprzednim roku szkolnym (z projektu „Nowe umiejętności szansą na sukces”) jest jedną z bogatszych w taki sprzęt w okolicy. W celu jeszcze efektywniejszego kształcenia projekt zakładał również dokształcanie nauczycieli na studiach podyplomowych oraz licznych szkoleniach branżowych, m.in. z kuchni molekularnej oraz wdrażania systemu HACCP.

Katarzyna  Dąbrowska

dav