„Młodzieżowy Sejmik Inicjatyw Lokalnych”

6 czerwca 2019 roku uczennice Gimnazjum wraz z opiekunem projektu z Panią Anną Margiel uczestniczyły w podsumowaniu projektu pod tytułem „Młodzież w działaniach dla gminy”, które odbywało się w Szkole Podstawowej w Księżomierzy. Uczestniczki projektu przygotowały i zaprezentowały inicjatywę lokalną pod tytułem „Warsztaty kulinarne dla gimnazjalistów w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Wólce Gościeradowskiej.

Anna Margiel